Aktuálne informácie - Archív - Detail

26.05.2016 Oznam o zatvorení knižnice

Oznam o zatvorení knižnice a zmenách v poskytovaní služieb
Oznamujeme širokej verejnosti, že oddelenie knižnično-informačných služieb na Nám. mládeže 1 (požičovňa, čitáreň, všeobecná študovňa, študovňa viazaných periodík) bude v čase 6. – 10. júna 2016 z prevádzkových dôvodov
zatvorené.
Zároveň Vás chceme informovať, že od 13. júna 2016 až do odvolania, budú služby požičovne a čitárne poskytované na Nám. mládeže 4 v dokumentačno-informačnom centre rómskej kultúry. Služby (vyššie uvedených) študovní nebudú sprístupnené.
Dôvodom týchto zmien sú rekonštrukčné práce na oddelení knižnično-informačných služieb.
Za porozumenie ďakujeme.
 


Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 70% 70%
NIE 30% 30%
 
| |