Aktuálne informácie - Archív - Detail

05.05.2016 Vedecká konferencia VERBUM - LIBER - ORATIO

Štátna vedecká knižnica v Prešove
usporiada pri príležitosti 470. výročia úmrtia Martina Luthera vedeckú konferenciu na tému

VERBUM – LIBER – ORATIO

Prešov, 9. – 10. 11. 2016

Vedecká konferencia VERBUM – LIBER – ORATIOnávratka