Aktuálne informácie - Archív - Detail

05.05.2016 Vedecká konferencia OSOBNOSTI PREŠOVA A REGIÓNU

Štátna vedecká knižnica v Prešove
usporiada vedeckú konferenciu

OSOBNOSTI PREŠOVA A REGIÓNU
(KNIŽNÁ KULTÚRA A DOBOVÁ TLAČ V DEJINÁCH)
venovanú osobnosti knihovníka a bibliografa Jozefa Repčáka

Prešov, 12. – 13. október 2016
 

Vedecká konferencia OSOBNOSTI PREŠOVA A REGIÓNUnávratka