Aktuálne informácie - Archív - Detail

14.04.2016 Neznáme farby osobností - výstava

Štátna vedecká knižnica v Prešove
Krajské múzeum v Prešove
a
autor Jozef Fečo

vás pozývajú na výstavu

Neznáme farby osobností,

ktorá sa koná pri príležitosti medzinárodného dňa Rómov v Krajskom múzeu v Prešove.
Výstava je prístupná verejnosti od 20.4.2016 do 15.5.2016.

Pozvánka