Aktuálne informácie - Archív - Detail

22.03.2016 Výstava Jan Patočka – život a dielo

Jednému z najvýznamnejších československých filozofov 20. storočia Janovi Patočkovi je venovaná výstava, ktorej otvorenie sa uskutoční 6. apríla 2016 o 10.00 h. v priestoroch oddelenia knižnično-informačných služieb Štátnej vedeckej knižnice v Prešove na Námestí mládeže č. 1 za účasti zástupcov Katedry filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Výstava je súčasťou a jedným z hlavných výstupov projektu APVV s názvom Patočkova subjektívna fenomenológia a dejiny filozofie, ktorý realizovala v priebehu rokov 2012–2015 práve uvedená katedra v spolupráci a Archívom Jana Patočku v Prahe. Širokej verejnosti by mala výstava v skratke predstaviť Jana Patočku ako filozofickú osobnosť, jeho život a dielo, ktoré je postupne sprístupňované po roku 1989 vo forme jeho Zobraných spisov.

Záujemcovia si ju môžu pozrieť do 22. apríla 2016.

...neexistuje žádný konec ...i to, co se zdá na první pohled samozřejmé, je možno učinit předmětem dotazování, problematizování... Jan Patočka


Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 70% 70%
NIE 30% 30%
 
| |