Aktuálne informácie - Archív - Detail

24.11.2015 Pozvánka na prednášku

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Vás pozýva

na prednášku zaoberajúcu sa násilím na ženách spojenú s premietaním filmu.