Aktuálne informácie - Archív - Detail

23.09.2015 Pozvánka na výstavu

Štátna vedecká knižnica v Prešove 
Vás pozýva na výstavu

Štúrovci a slovenský romantizmus v starých tlačiach 19. storočia
(Fragmenty knižnej kultúry v historickom fonde ŠVK Prešov)
 

29. september 2015 - 31. január 2016

ŠVK Prešov, Hlavná 99, 2. poschodie

ŠTUDOVŇA STARÝCH TLAČÍ

 
Výstava bude spojená s cyklickou odbornou prednáškou kurátora