Aktuálne informácie - Archív - Detail

11.08.2015 OZNAM! Úprava otváracích hodín v dňoch 11. - 14. augusta 2015

Na základe Rozhodnutia riaditeľky ŠVK č. 22/2015 o úprave pracovného času zamestnancov Štátnej vedeckej knižnice v Prešove a úprave otváracích hodín pre verejnosť v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci a v dôsledku vysokých teplôt a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia v zmysle predmetných predpisov

bude oddelenie knižnično-informačných služieb

v dňoch 11. - 14. augusta 2015
otvorené pre verejnosť v čase
od 8.00 do 13.00 h.


Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 64% 64%
NIE 36% 36%
 
| |