Aktuálne informácie - Archív - Detail

31.03.2015 Ponuka prebytočného hnuteľného majetku štátu

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. V zmysle §8e zákona č. 324/2014 Z.z. o správe majetku štátu ponúkame na odplatný prevod hnuteľný majetok – motorové vozidlo:

Identifikácia vozidla
Kategória vozidla: 4. Úžitkové vozidlá, špeciálne úžitkové
vozidlá a ich modifikácie na podvozkoch
uvedených vozidiel (kategória N)
Podkategória vozidla: 4.1 úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou
do 3500 kg
Značka a typ vozidla: Daewoo FSO Truck Roy
Výrobca: Daewoo, Kórea
Dátum prvej evidencie (rok výroby): 2000
Zdvihový objem valcov motora: 1905 cm3
Maximálny výkon motora/otáčky: 51 kW
Predpísané palivo: nafta motorová
Prevádzková hmotnosť: 985 kg
Celková hmotnosť: 2270 kg
Dátum prvej evidencie v SR: 13.11.2000
Dátum prvého uvedenia do prevádzky: 13.11.2000
Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota: 26.3.2015
Evidenčné číslo: PO-843AT
Držiteľ: Štátna vedecká knižnica v Prešove
Počet držiteľov vozidla: 1
Farba vozidla: červená
Technický preukaz č: BC 389721
Platnosť TK: neplatná
Posledná platnosť TK do: 26.2.2015
Platnosť emisnej kontroly: neplatná
Posledná platnosť emisnej kontroly do: 26.2.2015
Požadovaná kúpna cena: 187,50 EUR
Lehota na doručenie cenových ponúk: 30.04.2015

Cenové ponuky je nutné doručiť na adresu sídla : Štátna vedecká knižnica
Hlavná 99, 081 89 Prešov,
v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať“ a s heslom „ DAEWOO“.
Cenová ponuka musí byť najmenej vo výške požadovanej kúpnej ceny.

Kontaktná osoba: Ing. Anna Hajníková, tel. č. 0915 924 187
 


Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 64% 64%
NIE 36% 36%
 
| |