Aktuálne informácie - Archív - Detail

07.04.2014 Dôležitý oznam

V súislosti s osobitným ponukovým konaním na odpredaj prebytočného majektu štátu, ktoré Štátna vedecká knižnica v Prešove zverejnila na svojom webovom sídle dňa 18.3.2014, si knižnica ako správca uplatňuje vyhradené právo a ruší toto osobitné ponukové konanie na odpredaj nehnuteľného majetku štátu: Sklad Prešov – Solivar, Pri hati 25, Sklad Veľký Šariš, Severná 209 a nehnuteľná kultúrna pamiatka – kaštieľ Záborské.

Nové osobitné ponukové konanie bude zverejnené v krátkom čase v celoslovenskom denníku Pravda ako aj na tejto webovej stránke.