Aktuálne informácie - Archív - Detail

12.03.2015 Týždeň slovenských knižníc 2015

Celoslovenské podujatie na propagáciu knižníc, knižničných služieb a fondov je tu opäť. Tento rok sa Týždeň slovenských knižníc nesie v duchu motta: "knižnice pre všetkých", ktorým Vás srdečne pozývame do knižnice nielen na podujatia, ale využiť naše služby.