Medziknižničná výpožičná služba

Štátna vedecká knižnica patrí medzi tie knižnice na Slovensku, ktoré aktívne participujú na poskytovaní medziknižničných výpožičných služieb, či už domácej (MVS) alebo medzinárodnej (MMVS). MVS a MMVS znamenajú poskytovanie výpožičiek dokumentov z knižničných fondov iných knižníc na Slovensku a v zahraničí. Tento spôsob požičiavania je obojstranný, pretože ŠVK poskytuje výpožičky dokumentov z vlastného fondu používateľom iných knižníc, a to prostredníctvom knižnice v mieste ich trvalého či prechodného bydliska.

Výpožičku prostredníctvom MVS alebo MMVS zrealizuje knižnica, v ktorej musíte byť registrovaným používateľom. Odborní zamestnanci na Vaše požiadanie vyhľadajú dokument v akejkoľvek knižnici na Slovensku (v prípade záujmu aj v zahraničí) a ak ho nájdu a je dostupný na požičanie, zabezpečia ho pre Vás prostredníctvom tejto služby. 

MVS alebo MMVS zabezpečovaná našou knižnicou je dostupná iba pre záujemcov registrovaných ako používatelia ŠVK. Bližšie informácie o registrácii nájdete v časti registrácia alebo v Knižničnom poriadku ŠVK. Medziknižničné služby sú spoplatňované v zmysle cenníka knižnično-informačných služieb.


Kontakt

Tel.:  051/245 42 11   e-mail: mvs@svkpo.gov.sk
 
 
 
 
 

 

 posledná aktualizácia 8.1.2019

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 70% 70%
NIE 30% 30%
 
| |