Sídlo: 

Štátna vedecká knižnica v Prešove, Hlavná  99, 081 89  Prešov


Dôležité kontakty pre verejnosť:

  ulica poschodie +421 51 @svkpo.gov.sk
študovne a služby
požičovňa - výdaj, predĺženie, vrátenie kníh Námestie mládeže 1 prízemie 2454 213 pozicovna
konzultanti - registrácia používateľov, informácie Námestie mládeže 1 prízemie 2454 217 konzultant
čitáreň - prezenčné výpožičky, kopírovacie služby Námestie mládeže 1 1. poschodie 2454 214 citaren
informačno-vedecké centrum - prístup na internet, elektronické zdroje Hlavná 99 prízemie vo dvore 2451 127 ivc
medziknižničná výpožičná služba - požičanie dokumentov z iných knižníc/iným knižniciam Námestie mládeže 1 prízemie 2454 211 mvs
slovanská študovňa Hlavná 99 2. poschodie vo dvore 2451 115 slovanka 
študovňa romistiky Námestie mládeže 4 prízemie 2454 444 romistika
študovňa starých tlačí Hlavná 99 2. poschodie vo dvore 2451 115 sst
študovňa viazaných periodík Námestie mládeže 1 1. poschodie 2454 214 citaren
všeobecná študovňa Námestie mládeže 1 1. poschodie 2454 214 citaren
útvary a ich činnosti
útvar riaditeľky - sekretariát Hlavná 99 1. poschodie vo dvore 2451 101 kniznica
útvar riaditeľky - riaditeľka Hlavná 99
1. poschodie
vo dvore
2451 102 riaditelka
útvar riaditeľky - ochrana osobných údajov Hlavná 99

prízemie vo dvore

2451 127 gdpr
oddelenie historických knižničných fondov - historický knižný fond, predaj vydaných dokumentov Hlavná 99 2. poschodie vo dvore 2451 118 ohkf 
dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry - dokumentácia živej rómskej kultúry, digitálne spracovanie Námestie mládeže 4 prízemie 2454 403 dicrk3
oddelenie akvizície a spracovania fondov - nákup fondov, výmena, dary, povinné výtlačky Hlavná 99 1. poschodie 2451 104 oasf
oddelenie ekonomiky a prevádzky - financovanie, personalistika, správa majetku Hlavná 99 prízemie vo dvore 2451 109 oep 
oddelenie informačných technológií - správa IKT, správa webu a portálu Hlavná 99
1. poschodie
vo dvore
2451 105 oit 
oddelenie knižnično-informačných služieb - registrácia používateľov, výpožičky, rešerše, MVS, MMVS
Námestie mládeže 1 prízemie 2454 212 okis
oddelenie ochrany fondov - uloženie fondov a správa skladov, knihárske práce
Hlavná 99 prízemie vo dvore 2451 125 oof 
 

 
menný telefónny zoznam
 
Meno Útvar Tel číslo +421 @svkpo.gov.sk
BORY František, PhDr.
OKIS
51 2454 211
 mvs
BRUGEROVÁ Karin, Bc.
OKIS
51 2451 301
 revizia
CINA Tomáš
OIT
51 2454 410
 technik
ČABALOVÁ Eva, Ing. OKIS 51 2454 213  pozicovna
ČENTÉŠOVÁ Mariana, Mgr. PhD. OHKF 51 2451 116  ohkf4
ČONKA Roman, Mgr.
DICRK
51 2454 403, 908 983 459
 dicrk3
DOMENOVÁ Marcela, Mgr., PhD.
OHKF
51 2451 118, 917 442 760
 ohkf
DUŠÁK Marek
OOF
51 2451 300
 skladnici
FERKOVÁ Valéria, PhDr.
OKIS
51 2454 212, 918 760 591
 okis
FRIŠNIČOVÁ Mária, Mgr.
OASF
51 2451 119
 ukru_bgo
GÁBOROVÁ KROKOVÁ Jana, Mgr. DICRK 51 2454 402, 908 779 324  dicrk2
GÁLLOVÁ Alena
OKIS
51 2451 213
 pozicovna
GODLOVÁ Erika
DICRK
51 2454 400
 dicrk
HAJNÍKOVÁ Anna, Ing.
OEP
51 2451 109, 915 924 187
 oep
HALIENOVÁ Mária, Mgr.
OIT
51 2451 105, 918 939 165
 oit
HRABOVECKÁ Gabriela
OASF
51 2451 106
 kat1
HORNÍKOVÁ Elena, Mgr. OASF 51 2451 103 serialy
KAČMÁR Šimon, Mgr. OHKF 51 2451 116  ohkf3
KOVÁŘ Zdeněk, Bc. DICRK 51 2454 444  dicrk4
KOŽÁROVÁ Emília
OOF
51 2451 125
 
KUNDRAČÍKOVÁ Katarína, PhDr.
OKIS
51 2454 214
 citaren
MRAVEC Marcel OIT 51 2454 412  kameraman1
NĚMCOVÁ Lucia, Mgr., PhD.
OHKF
51 2451 117
 ohkf1
NOVOTNÝ Peter OOF 51 2451 300  skladnici
OBŠASNÍKOVÁ Daniela, Mgr. DICRK 51 2454 402  dicrk1
OĽŠAVSKÁ Gabriela, Mgr. OHKF 51 2451 117  ohkf2
ONDRIOVÁ Janka
OEP
51 2451 101
 kniznica
PAĽA František
OKIS
51 2454 217
 konzultant
PAĽUCHOVÁ Zuzana, Mgr.
 
   
PARIMUCHOVÁ Jana
OKIS
51 2454 213
 pozicovna
PAŠMÍKOVÁ Zuzana, PaedDr. OASF 51 2451 104, 915 947 724  oasf
PETROVÁ Dominika, Bc. OKIS 51 2454 217  konzultant
RAKOŠ Daniel
OOF
51 2451 300
 skladnici
REPKOVÁ Radka, Mgr. OIT 51 2454 410  digitalizacia
SLOBODA Vojtech, Ing.
OIT
51 2454 411
 kameraman2
STAJANČOVÁ Mária
OASF
51 2451 106
 fondy
ŠIMKOVÁ Monika, Mgr.
OKIS
51 2454 214
 citaren
ŠMIDOVÁ Renáta, PhDr. ÚR 51 2451 127, 917 996 974  projekt
TABÁK Daniel
OOF
51 2451 300
 skladnici
TÝLEŠOVÁ Lucia, Ing.
OASF
51 2451 103
 vecne
VAŠKOVÁ Františka
OEP
51 2451 124
 uctovnik
VAŠKOVÁ Jana, Mgr.
OASF
51 2451 106
 kat2
VELEBÍR Jozef OOF 51 2451 300  skladnici
VELEBÍROVÁ Jana
OEP
51 2451 124, 908 293 692
 pam
VITALIŠOVÁ Jana
OOF
51 2451 125
 oof
ZÁVADSKÁ Zuzana, Mgr.
 
 
 
ZÁVADSKÁ Valéria, Mgr.
ÚR
51 2451 102, 905 562 651  riaditelka
 
Vysvetlivky:
DICRK - dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry
OASF - oddelenie akvizície a spracovania fondov
OEP - oddelenie ekonomiky a prevádzky
OHKF - oddelenie historických knižničných fondov
OIT - oddelenie informačných technológií
OKIS - oddelenie knižnično-informačných služieb
OOF - oddelenie ochrany fondov
ÚR - útvar riaditeľky

 posledná aktualizácia 7.1.2020

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 58% 58%
NIE 42% 42%
 
| |