Kniha týždňa

 

V tomto týždni sme do nášho knižničného fondu zaradili aj tieto zaujímavé tituly:

  

Floridi, Luciano:
Čtvrtá revoluce : infosféra mění tvář lidské reality.
Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019.


„Vývoj informačních a komunikačních technologií (ICT) radikálně proměňuje nejen to, jak rozumíme světu a jak vzájemně komunikujeme, ale také způsob, jakým se díváme sami na sebe a jak chápeme svou vlastní povahu, existenci a odpovědnost. Rozšíření ICT tak představuje čtvrtou revoluci v dlouhém procesu přehodnocování základní podstaty a role lidstva ve vesmíru: jakožto lidstvo netvoříme nehybný střed vesmíru (kopernikovská revoluce), nelišíme se nijak mimořádně od zbytku zvířecího světa (darwinovská revoluce) a zdaleka nejsme sami pro sebe ve svém vědomí zcela transparentní (freudovská revoluce). ICT nám nyní dávají najevo, že nepředstavujeme izolované, odpojené činitele, ale informační organismy, kteří spolu s jinými druhy těchto činitelů sdílejí globální prostředí, v konečném pohledu utvářené z informací, takzvanou infosféru (Turingova revoluce).“


Signatúra: svkpoA 240779


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Haráni, Jozef:
Okolo Slovenska : po hraniciach.
Vrútky: STAMAX plus, s.r.o., 2018.


„V knihe Okolo Slovenska po hraniciach je opísaný príbeh pešieho prechodu so skupinku nadšencov po hraniciach Slovenska. Kniha je v pevnej väzbe. Obsahuje vyše 200 strán a je okrem textovej formy je plná farebných dokumentačných záberov.“


Signatúra: svkpoB 106194


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Jacobs, Ingeborg:
Vlčie dieťa : neuveriteľný životný príbeh Liesabeth Ottovej, dievčaťa z Východného Pruska.
[Bratislava]: Citadella, 2019.


„Tisíce detí prišli v povojnových rokoch vo Východnom Prusku o svojich rodičov a zostali vo svete samé hovorilo sa im vlčie deti. Tisíce týchto malých túlavých žobrákov prežili vďaka pomoci litovského obyvateľstva vo vtedajšej Litovskej sovietskej socialistickej republike. Len málo sa ich zatúlalo ďalej na východ na lotyšské a bieloruské územia Sovietskeho zväzu. Aj malá Liesabeth prespáva v stodolách alebo pod mostami, príležitostne ju na deň-dva prichýlia sedliaci. Nikto sa jej však nechce ujať natrvalo. Štvú proti nej psov, miestne deti ju týrajú pri hre na Hitlera, v ôsmich rokoch sa stane obeťou znásilnenia. Keď ju ako pätnásťročnú pristihnú pri krádeži, skončí v trestaneckých táboroch na Sibíri. Po prepustení sa začína jej úmorné putovanie krížom krážom po Sovietskom zväze. Plamienok nádeje, že raz opäť nájde svoju rodinu, v nej však stále tlie... Liesabeth Ottová vyrozprávala svoj životný príbeh nemeckej novinárke Ingeborg Jacobsovej, ktorej dokumentárny film o bývalom vlčom dieťati, o železnej Marii získal ocenenie World Television Award. Zakrátko vznikla táto kniha, otvorený a v prvej osobe vyrozprávaný príbeh o tom, ako Liesabeth napriek mnohým úderom osudu nestráca odvahu prebíjať sa životom a neúnavne v ňom hľadá svoje miesto, svoje korene, rodinu a domov, kde by mohla byť konečne slobodná a šťastná.“


Signatúra: svkpoB 106196


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

_______________________________________________________________________


Chýba Vám v našej knižnici knižný či časopisecký titul? Podajte návrh na jeho doplnenie.

Štátna vedecká knižnica pre Vás zakúpila nové elektronické knihy vydavateľstva Cambridge University Press. Sú to knižné tituly z rôznych vedných odborov, ktoré boli vydané v r. 2012 a neskôr. Elektronické knihy sú zaradené v databáze aj s predmetovými heslami. Možno ich prezerať v indexe signatúr svkpoE 1 - svkpoE xxx. Prístup k týmto titulom je možný zo všetkých počítačov v knižnici.

Ďalšie informácie Vám poskytnú zamestnanci knižnice.
 

 posledná aktualizácia 21.5.2019

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 69% 69%
NIE 31% 31%
 
| |