Kniha týždňa

V tomto týždni sme do nášho knižničného fondu zaradili aj tieto tituly:

 

The Diamond Axe : výběr nejkrásnějších pohádek z knihy Jaroslava Tichého.
Zpracovala jako anglicko-českou četbu pro středně pokročilé studenty angličtiny Alena Kuzmová.
Brno : Edika, 2018.


„Publikace přináší výběr nejkrásnějších pohádek z knihy Jaroslava Tichého, které jsou zpracovány zrcadlově v anglicko-české podobě. Text ve zjednodušené angličtině je upravený pro středně pokročilé studenty (B1–B2 podle SERR pro jazyky). Kromě dvojjazyčného textu v knize také najdete souhrnné otázky na porozumění, vysvětlení obtížnějších frází a gramatických jevů a cvičení. Audionahrávka, na níž text vypráví rodilý mluvčí, je k dispozici zdarma na stránkách nakladatelství.“


Signatúra: svkpoA 236959


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Podlesnych, Alena:
Idiot.
Brno : Edika, 2017.


„Idiot zaujímá zvláštní postavení mezi romány Fjodora Dostojevského. Je to autorův jediný román, ve kterém je hlavním hrdinou člověk kladný, až ideální. Hrdina, který věří, že vnitřní krása, ušlechtilost a láska k bližnímu může zachránit svět. Avšak střet knížete Myškina s realitou vede k tragickému konci… Publikace nabízí zjednodušenou verzi románu, která je určena pro mírně pokročilé studenty ruštiny, zrcadlový český překlad, komentáře gramatických a lexikálních jevů a poznámky k ruským reáliím.“
+ 1 CD


Signatúra: svkpo 236964


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Štrasser, Ján:
Žiť svoju báseň : rozhovory s Ivanom Štrpkom.
Bratislava: Literárne informačné centrum, 2018.


„Kniha rozhovorov Žiť svoju báseň vypovedá o živote a diele Ivana Štrpku od jeho detstva, literárnych začiatkov v časopise Mladá tvorba a vzniku dnes už legendárnej básnickej skupiny Osamelí bežci až dodnes. Dôležitou súčasťou dialógov sú jeho názory na poéziu, na vlastnú kreativitu a na literatúru i kultúru, na dobu, v ktorej žijeme.“


Signatúra: svkpoA 236985


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karlíček, Petr:
Napínavá doba : politické karikatury (a satira) Čechů, Slováků a českých Němců (1933-1953).
Praha: Knižní klub, 2018.


„Válka. Hospodářská krize. Volební boj a všechna jeho špína. Antisemitismus. Rasismus. Pro lidstvo žádné terno, pro karikaturistu pravé požehnání. Tato kniha nahlíží očima politické karikatury na Československo let 1935–1954, tedy na výbušné a složité období jeho dějin. Ukazuje kreslené vtipy jako nástroje politických stran, ideologií i čiré propagandy. Politická karikatura je pozoruhodným zrcadlem společenských i historických událostí. Funguje jako katalyzátor obav a strachu, ale i nadějí, posiluje, ale zároveň nabourává různé předsudky a mýty. A o tom všem je tato kniha.“


Signatúra: svkpoB 103329


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Pacner, Karel:
Osudové okamžiky Československa.
Praha : Plus, Albatros Media, 2018.


„Jak probíhaly obě okupace, co se dělo během komunistického puče nebo kdo stál za sametovou revolucí? Novinář Karel Pacner popisuje ty nejvýznamnější události z dějin Československa v historických i politických souvislostech. Bonusovým materiálem jsou pak nové poznatky získané z odtajněných archivů tajných služeb. Objevte klíčové okamžiky, které se za krátkou dobu existence státu zapsaly do historie.“
 

Signatúra: svkpoB 103433


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Marek, Miloš:
Slovník stredovekej a novovekej latinčiny na Slovensku.
Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2017.


„Slovník stredovekej a novovekej latinčiny na Slovensku od doc. Miloša Mareka je odteraz k dispozícii pre všetkých záujemcov. Toto monumentálne dielo s podtitulom Glossarium mediae et infimae Latinitatis Slovaciae vznikalo niekoľko rokov a je výsledkom vytrvalej a mravčej práce historika z Katedry histórie FF TU v Trnave. Na takmer 1250 stranách slovníka nájde čitateľ okolo 17 tisíc latinských hesiel. Slovná zásoba nového Glosára zahrňuje výrazy z najrôznejších oblastí ľudskej činnosti. Autor pri príprave slovníka preštudoval a excerpoval všetky známe listinné edície obsahujúce diplomatické písomnosti, zaradil doň však aj slovnú zásobu rozprávacích prameňov: análov a kroník, ďalej hospodárske písomnosti: urbáre a súpisy z rôznych panstiev na území Slovenska, či cirkevné vizitácie a matriky pochádzajúce z obdobia novoveku. Autor vydáva tento slovník s nádejou, že sa stane cennou pomôckou nielen pre historikov, ale aj odborníkov pracujúcich v príbuzných odboroch histórie, akými sú dejiny umenia a architektúry, jazykoveda, archeológia alebo teológia, či právo.“


Signatúra: svkpoB 103463
 

 

________________________________________________________________________________________________
 

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť na zaujímavé anglické tituly:
 


Wilde, Oscar:
The picture of Dorian Gray
London: Macmillan Collector's Library, 2017.


„Slavný Wildeův román v sobě nese autobiografické rysy. Mladý muž se nechává portrétovat známým malířem, a když poprvé spatří svůj krásný portrét, projeví přání, aby sám nikdy nezestárl a všechny proměny tváře se objevovaly pouze na obraze… Román obsahuje hororové prvky i faustovský motiv, dotýká se i tématu homosexuality.“


Kľúčové slová: írske romány (anglicky)


Signatúra: svkpoA 235755


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Joyce, James:
Ulysses : based on the 1939 Odyssey Press edition
Richmond: Alma Classics, 2017.


„Controversial, scandalous, erudite and funny, Ulysses is undisputedly a landmark of twentieth-century modernism. It charts one day – 16th June 1904 – in the lives of three inhabitants of Dublin: the advertising salesman Leopold Bloom, the artist Stephen Dedalus and Bloom’s wife Molly. Their peregrinations, thoughts and encounters form the basis of the narrative, which becomes a celebration of all human experience through the lives of specific individuals in a specific place at a specific time. Ulysses is both an experimental novel and a book intimately concerned with the events of modern life. A lively repository of literary allusion and colloquial realism, this dazzlingly innovative, ambitious novel is here presented in its 1939 Odyssey Press version, which is regarded as the most accurate text published in Joyce’s lifetime. This edition also includes over 9,000 notes by Joyce scholars Sam Slote, Marc A. Mamigonian and John Turner. James Joyce Born in Dublin, James Joyce (1882–1941) spent most of his life abroad, living in Trieste, Paris and Zurich. His writings, however, mainly centre on Dublin – most famously Ulysses, Dubliners and A Portrait of the Artist as a Young Man. He pioneered and perfected avant-garde prose techniques that saw him rise to the rank of one of Europe’s foremost Modernists.“


Kľúčové slová: írske romány (anglicky), komentované vydanie


Signatúra: svkpoA 235825


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Kafka, Franz:
Metamorphosis and other stories
London: Penguin Books, 2015.


„Kafka's masterpiece of unease and black humour, Metamorphosis, the story of an ordinary man transformed into an insect, is brought together in this collection with the rest of his works that he thought worthy of publication. This collection of new translations brings together the small proportion of Kafka's works that he himself thought worthy of publication. It includes Metamorphosis, his most famous work, an exploration of horrific transformation and alienation; Meditation, a collection of his earlier studies; The Judgement, written in a single night of frenzied creativity; The Stoker, the first chapter of a novel set in America and a fascinating occasional piece, and The Aeroplanes at Brescia, Kafka's eyewitness account of an air display in 1909. Together, these stories reveal the breadth of Kafka's literary vision and the extraordinary imaginative depth of his thought.“


Kľúčové slová: pražská nemecká literatúra, nemecky písané poviedky


Signatúra: svkpoA 235795


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Wohlleben, Peter:
The hidden life of trees : what they feel, how they communicate : discoveries from a secret world
London: William Collins, 2017.


„In The Hidden Life of Trees Peter Wohlleben makes the case that the forest is a social network. He draws on groundbreaking scientific discoveries to describe how trees are like human families: tree parents live together with their children, communicate with therm, support them as they grow, share nutrients with those who are sick or struggling, and even warn each other of impending dangers. Wohlllegen also shares his deep love o f woods and forests, explainig the amazing processes of life, death and regeneration he has observed in his woodland.“


Kľúčové slová: lesy, lesné ekosystémy, stromy, ekológia rastlín, sociálna komunikácia, populárno-
náučné publikácie, eseje


Signatúra: svkpoA 235824


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Tepperman, Jonathan:
The fix : how nations survive and thrive in a world in decline
London : Bloomsbury, 2017.


„Longlisted for the FT/McKinsey Business Book of the Year Award 2016. The world's most intractable problems solved: ambitious lessons in leadership and hope from free-thinkers and innovators who have tackled our biggest challenges. From immigration reform to energy resources, from political paralysis to inequality and extremism, we are beset by a raft of huge and seemingly insurmountable issues. The daily newspapers, the rolling 24-hour television news, portray a world in terminal decline. What goes under-reported are the success stories. Here, taking ten of the most knotty issues we face today, Jonathan Tepperman examines unsung individuals' bold and innovative attempts against all odds and expectations to solve some of the important problems governments have struggled with for decades. Each chapter tells the story of one government that's found a way to avoid the snares that entangle most of the others. The solutions described in the book aren't speculative: they've all already been tried, and they work. Controversial, provocative but always stimulating, Tepperman here offers a powerful, data-driven case for optimism. Written with flair and an infectious exuberance, The Fix is a book to restore hope to the pessimistic, and offer both practical advice and inspiration in a time of relentless bad news.“


Kľúčové slová: globálne problémy, kríza (spoločnosť), hospodárska kríza, sociálna zmena, sociálne hnutia, svetová politika, sociálna politika, hospodárska politika, medzinárodná hospodárska spolupráca, riešenie problémov, prípadové štúdie, štúdie


Signatúra: svkpoA 235766

_______________________________________________________________________


Chýba Vám v našej knižnici knižný či časopisecký titul? Podajte návrh na jeho doplnenie.

Štátna vedecká knižnica pre Vás zakúpila nové elektronické knihy vydavateľstva Cambridge University Press. Sú to knižné tituly z rôznych vedných odborov, ktoré boli vydané v r. 2012 a neskôr. Elektronické knihy sú zaradené v databáze aj s predmetovými heslami. Možno ich prezerať v indexe signatúr svkpoE 1 - svkpoE xxx. Prístup k týmto titulom je možný zo všetkých počítačov v knižnici.

Ďalšie informácie Vám poskytnú zamestnanci knižnice.
 

 posledná aktualizácia 16.7.2018

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 80% 80%
NIE 20% 20%
 
| |