Kniha týždňa

V tomto týždni sme do nášho knižničného fondu zaradili aj tieto tituly:

  

Vrábel, Ferdinand:
Splnený sen : Milan Rastislav Štefánik a vznik Československa.
Banská Bystrica: PRO, 2018.


„Životopisná kniha o najznámejšej postave našich novodobých dejín a predsa trochu inak.
Vychádza pri stom výročí vzniku ČSR a tragického skonu M. R. Štefánika. Ambíciou publikácie je podať obraz Štefánika čo najobjektívnejšie, ale najmä ako osvieteného a mimoriadneho človeka - prezentovať jeho názory a postoje, analyzovať jeho pohnútky a povahu. Cez dobové pramene a svedectvá získa čitateľ úplný obraz o Štefánikovom profile. Po dlhoročnom štúdiu pramenných materiálov v domácich aj zahraničných archívoch, autor prináša množstvo nových faktov a známe veci potvrdzuje odkazmi na hodnoverné zdroje. Dôslednou faktografickou argumentáciou
vyvracia rôzne povery a mýty, ktoré sa šírili a dodnes šíria okolo významnej osobnosti, akou bol M. R. Štefánik - slovenský vlastenec, diplomat, politický vodca, astronóm. Kniha je ilustrovaná najmä autentickými fotografiami zhotovenými Štefánikom. Je rozčlenená do 12 tematických kapitol a vybavená rozsiahlymi resumé v troch jazykoch, odkazmi na pramene a literatúru, doplňujúcimi poznámkami a menným registrom.“


Signatúra: svkpoB 104386


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Sovndal, Shannon:
Cyklistika – anatómia : váš ilustrovaný sprievodca pre silu, rýchlosť a vytrvalosť.
Bratislava: CPress, Albatros Media Slovakia, 2018.


„Celkovo 74 najúčinnejších cvičení pre jazdu na bicykli, každé s jasným, postupným popisom a farebnými anatomickými ilustráciami, ktoré zobrazujú svaly práve zapojené do určitého pohybu. Jednotlivé cviky sa aplikujú priamo na situáciu pri jazde a pri urputných bojoch počas súťaží. Zobrazené pracujúce svaly počas zatáčania, stúpania, klesania a šprintu ukazujú, ako jednotlivé cviky zásadne súvisia s cyklistickým výkonom.“


Signatúra: svkpoB 104363


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Vontorčík, Emil:
Bitka pri Viedni 1683 : stret civilizácií kresťanského a moslimského polmesiaca.
Nitra: Sobor ; Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2018.


„Islam už od 8. storočia sa opätovne pokúšal preniknúť do Európy. Kresťanská Európa najmenej päťkrát v dejinách dokázala sa proti nemu ubrániť a zachovať si svoju slobodu. Stačí si spomenúť na roky 732,1396,1453 1571 a 1683. Od tvrdého víťazstva Jána III. Sobieskeho pri Viedni mala Európa od islamu pokoj. Dnes sme svedkami tichého, ale dôsledného prenikania islamu do Európy, ktorá stratila už veľa zo svojho kresťanského charakteru, a s tým aj ideologickú silu a motiváciu, aby sa pred islamizáciou bránila. Prajem tejto knihe, aby svojím obsahom presvedčila mnohých čitateľov na Slovensku o tomto súčasnom reálnom nebezpečenstve pre celú Európu.“ Milan Ďurica, historik

„Veľmi aktuálne dielo slovenskej historiografie. Podáva prierez storočiami v prvej časti knihy a zoznamuje čitateľa s expanziou Osmanskej ríše, ktorá postupne integrovala do svojho vtedajšieho svetového impéria nielen všetky balkánske etniká a štáty, ale aj Uhorské kráľovstvo a ohrozila aj centrum Habsburskej ríše Viedeň. Podstatná časť knihy je zameraná na ťaženie Osmanov na Viedeň, dvojmesačné obliehanie mesta-pevnosti, a najmä na historickú bitku 12. septembra 1683. Ide o pozoruhodné populárno-vedecké dielo, ktoré má čo povedať aj dnešnému čitateľovi a umožňuje porozumieť historickým udalostiam na našom území v minulosti i dnes.“ Peter Mulík, historik

„Problematika tureckých vojen a života našich predkov v susedstve Osmanskej ríše je pomerene dobre spracovaná v slovenskej historiografii mnohými autormi. No táto kniha je prvým rozsiahlym súborným dielom o historickej bitke pri Viedni v roku 1683 v slovenčine, ktorá vychádza pri príležitosti 333. výročia oslobodenia Viedne a ústupu osmanských armád z nášho územia. Naratívny štýl autora zaujme každého čitateľa, ktorému sa kniha dostane do ruky, aby na základe skúseností našich predkov porovnával a robil si úsudok o súčasnom vývine strednej Európy.“ Jozef Šimončič, historik


Signatúra: svkpoB 104372


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Friling, Tuvia:
A Jewish kapo in Auschwitz : history, memory, and the politics of survival.
Waltham, Massachusetts: Brandeis University Press, 2014.


„Eliezer Gruenbaum (1908–1948) was a Polish Jew denounced for serving as a Kapo while interned at Auschwitz. He was the communist son of Itzhak Gruenbaum, the most prominent secular leader of interwar Polish Jewry who later became the chairman of the Jewish Agency’s Rescue Committee during the Holocaust and Israel’s first minister of the interior. In light of the father’s high placement in both Polish and Israeli politics, the denunciation of the younger Gruenbaum and his suspicious death during the 1948 Arab-Israeli war add intrigue to a controversy that really centers on the question of what constitutes—and how do we evaluate—moral behavior in Auschwitz.
Gruenbaum—a Jewish Kapo, a communist, an anti-Zionist, a secularist, and the son of a polarizing Zionist leader—became a symbol exploited by opponents of the movements to which he was linked. Sorting through this Rashomon-like story within the cultural and political contexts in which Gruenbaum operated, Friling illuminates key debates that rent the Jewish community in Europe and Israel from the 1930s to the 1960s.“


Signatúra: svkpoB 104373
 

________________________________________________________________________________________________
 

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť na anglické tituly:
 


Wilde, Oscar:
The picture of Dorian Gray
London: Macmillan Collector's Library, 2017.


„Slavný Wildeův román v sobě nese autobiografické rysy. Mladý muž se nechává portrétovat známým malířem, a když poprvé spatří svůj krásný portrét, projeví přání, aby sám nikdy nezestárl a všechny proměny tváře se objevovaly pouze na obraze… Román obsahuje hororové prvky i faustovský motiv, dotýká se i tématu homosexuality.“


Kľúčové slová: írske romány (anglicky)


Signatúra: svkpoA 235755


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Joyce, James:
Ulysses : based on the 1939 Odyssey Press edition
Richmond: Alma Classics, 2017.


„Controversial, scandalous, erudite and funny, Ulysses is undisputedly a landmark of twentieth-century modernism. It charts one day – 16th June 1904 – in the lives of three inhabitants of Dublin: the advertising salesman Leopold Bloom, the artist Stephen Dedalus and Bloom’s wife Molly. Their peregrinations, thoughts and encounters form the basis of the narrative, which becomes a celebration of all human experience through the lives of specific individuals in a specific place at a specific time. Ulysses is both an experimental novel and a book intimately concerned with the events of modern life. A lively repository of literary allusion and colloquial realism, this dazzlingly innovative, ambitious novel is here presented in its 1939 Odyssey Press version, which is regarded as the most accurate text published in Joyce’s lifetime. This edition also includes over 9,000 notes by Joyce scholars Sam Slote, Marc A. Mamigonian and John Turner. James Joyce Born in Dublin, James Joyce (1882–1941) spent most of his life abroad, living in Trieste, Paris and Zurich. His writings, however, mainly centre on Dublin – most famously Ulysses, Dubliners and A Portrait of the Artist as a Young Man. He pioneered and perfected avant-garde prose techniques that saw him rise to the rank of one of Europe’s foremost Modernists.“


Kľúčové slová: írske romány (anglicky), komentované vydanie


Signatúra: svkpoA 235825


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Kafka, Franz:
Metamorphosis and other stories
London: Penguin Books, 2015.


„Kafka's masterpiece of unease and black humour, Metamorphosis, the story of an ordinary man transformed into an insect, is brought together in this collection with the rest of his works that he thought worthy of publication. This collection of new translations brings together the small proportion of Kafka's works that he himself thought worthy of publication. It includes Metamorphosis, his most famous work, an exploration of horrific transformation and alienation; Meditation, a collection of his earlier studies; The Judgement, written in a single night of frenzied creativity; The Stoker, the first chapter of a novel set in America and a fascinating occasional piece, and The Aeroplanes at Brescia, Kafka's eyewitness account of an air display in 1909. Together, these stories reveal the breadth of Kafka's literary vision and the extraordinary imaginative depth of his thought.“


Kľúčové slová: pražská nemecká literatúra, nemecky písané poviedky


Signatúra: svkpoA 235795


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Wohlleben, Peter:
The hidden life of trees : what they feel, how they communicate : discoveries from a secret world
London: William Collins, 2017.


„In The Hidden Life of Trees Peter Wohlleben makes the case that the forest is a social network. He draws on groundbreaking scientific discoveries to describe how trees are like human families: tree parents live together with their children, communicate with therm, support them as they grow, share nutrients with those who are sick or struggling, and even warn each other of impending dangers. Wohlllegen also shares his deep love o f woods and forests, explainig the amazing processes of life, death and regeneration he has observed in his woodland.“


Kľúčové slová: lesy, lesné ekosystémy, stromy, ekológia rastlín, sociálna komunikácia, populárno-
náučné publikácie, eseje


Signatúra: svkpoA 235824


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Tepperman, Jonathan:
The fix : how nations survive and thrive in a world in decline
London : Bloomsbury, 2017.


„Longlisted for the FT/McKinsey Business Book of the Year Award 2016. The world's most intractable problems solved: ambitious lessons in leadership and hope from free-thinkers and innovators who have tackled our biggest challenges. From immigration reform to energy resources, from political paralysis to inequality and extremism, we are beset by a raft of huge and seemingly insurmountable issues. The daily newspapers, the rolling 24-hour television news, portray a world in terminal decline. What goes under-reported are the success stories. Here, taking ten of the most knotty issues we face today, Jonathan Tepperman examines unsung individuals' bold and innovative attempts against all odds and expectations to solve some of the important problems governments have struggled with for decades. Each chapter tells the story of one government that's found a way to avoid the snares that entangle most of the others. The solutions described in the book aren't speculative: they've all already been tried, and they work. Controversial, provocative but always stimulating, Tepperman here offers a powerful, data-driven case for optimism. Written with flair and an infectious exuberance, The Fix is a book to restore hope to the pessimistic, and offer both practical advice and inspiration in a time of relentless bad news.“


Kľúčové slová: globálne problémy, kríza (spoločnosť), hospodárska kríza, sociálna zmena, sociálne hnutia, svetová politika, sociálna politika, hospodárska politika, medzinárodná hospodárska spolupráca, riešenie problémov, prípadové štúdie, štúdie


Signatúra: svkpoA 235766

_______________________________________________________________________


Chýba Vám v našej knižnici knižný či časopisecký titul? Podajte návrh na jeho doplnenie.

Štátna vedecká knižnica pre Vás zakúpila nové elektronické knihy vydavateľstva Cambridge University Press. Sú to knižné tituly z rôznych vedných odborov, ktoré boli vydané v r. 2012 a neskôr. Elektronické knihy sú zaradené v databáze aj s predmetovými heslami. Možno ich prezerať v indexe signatúr svkpoE 1 - svkpoE xxx. Prístup k týmto titulom je možný zo všetkých počítačov v knižnici.

Ďalšie informácie Vám poskytnú zamestnanci knižnice.
 

 posledná aktualizácia 1.10.2018

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 64% 64%
NIE 36% 36%
 
| |