Kniha týždňa

Dovoľujeme si Vás upozorniť na  tituly, ktoré boli zaradené do knižničného fondu v tomto týždni:


Vezzosi, Alessandro                                                                                                                Nekonečný Leonardo                                                                                                                    Praha, Odeon 2016. 412 s. , fareb. ilustr., faksimile, portréty, 1 list originálnej grafiky + 2 plagáty + 1 pamätná minca + 1 pár rukavíc

signatúra: D 3811
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedrnová, Eva a kol.
Manažerska psychologie a sociologie
Praha, Magnetpress 2017. 613 s.
 
signatúra: B 101208
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abbate, Carolyn
Dějiny opery posledních 400 let                                                     
Praha, Argo  2015. 651 s.
 
signatúra: B 101209
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nový, Petr
Ve službách módy a stylu                                                                                                       Praha, Academia 2017. 222 s.
 
signatúra: B 101207
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nekvapil Jirásková, Šárka
Historik bez hranic
Pardubice, Univerzita Pardubice 2017. 393 s.
 
Signatúra: B 101205
______________________________________________________________________

V prípade záujmu si tieto tituly žiadajte na oddelení knižnično-informačných služieb t.j. Prešov, Námestie mládeže 1.

 
Chýba Vám v našej knižnici knižný či časopisecký titul? Podajte návrh na jeho doplnenie.

Štátna vedecká knižnica pre Vás zakúpila nové elektronické knihy vydavateľstva Cambridge University Press. Sú to knižné tituly z rôznych vedných odborov, ktoré boli vydané v r. 2012 a neskôr. Elektronické knihy sú zaradené v databáze aj s predmetovými heslami. Možno ich prezerať v indexe signatúr svkpoE 1 - svkpoE xxx. Prístup k týmto titulom je možný zo všetkých počítačov v knižnici.

Ďalšie informácie Vám poskytnú zamestnanci knižnice.
 

 posledná aktualizácia 27.10.2017