Kniha týždňa

 

V tomto týždni sme do nášho knižničného fondu zaradili aj tieto zaujímavé tituly:

 

- z edície turistických sprievodcov Lonely Planet:


St. LOUIS, Regis et al.
New York.
Praha: Svojtka & Co., s.r.o., 2019.
Signatúra: svkpoA 240929

 

DAVIES, Sally a Catherine le NEVEZ.
Barcelona do kapsy : největší zajímavosti, místní doporučení.
Praha: Svojtka & Co., s.r.o., 2019.
Signatúra: svkpoA 240903


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

- doposiaľ vydané diely z 10-dielnej edície Gréckokatolícka cirkev na Slovensku:

 

Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda : vy ste chrám živého Boha. Ed. Ľubomír Petrík.
V Prešove: PETRA, 2012.
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, 1. diel.
Signatúra: svkpoB 106547BORZA, Peter.

Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku : v rokoch 1939-1945.
V Prešove: PETRA, 2018.
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, 5. diel.
Signatúra: svkpoB 106548ŠTURÁK, Peter.
Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku : v rokoch 1945-1989.
V Prešove: PETRA, 2018.
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, 6. diel.
Signatúra: svkpoB 106549Historický schematizmus farností Prešovskej metropolie : Prešovská archieparchia. Ed. Juraj Gradoš. V Prešove: PETRA, 2016.
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, 8. diel.
Signatúra: svkpoB 106550


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- iné:

PLOKHY, Serhii.
Černobyl : historie jaderné katastrofy.
Brno: JOTA, 2019.
Signatúra: svkpoB 106544


 

_______________________________________________________________________


Chýba Vám v našej knižnici knižný či časopisecký titul? Podajte návrh na jeho doplnenie.

Štátna vedecká knižnica pre Vás zakúpila nové elektronické knihy vydavateľstva Cambridge University Press. Sú to knižné tituly z rôznych vedných odborov, ktoré boli vydané v r. 2012 a neskôr. Elektronické knihy sú zaradené v databáze aj s predmetovými heslami. Možno ich prezerať v indexe signatúr svkpoE 1 - svkpoE xxx. Prístup k týmto titulom je možný zo všetkých počítačov v knižnici.

Ďalšie informácie Vám poskytnú zamestnanci knižnice.
 

 posledná aktualizácia 10.6.2019

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 68% 68%
NIE 32% 32%
 
| |