Kniha týždňa

  

NOVÁK, Miroslav a kol.:
Úvod do studia politiky.

Praha: Sociologické nakladatelství (Slon), 2019.


„Tato učebnice je určena zejména vysokoškolským studentům sociálních a humanitních věd bakalářského a magisterského stupně. Jde o práci kolektivní a svým pojetím i rozsahem v českém prostředí ojedinělou.
Je rozdělena do čtyř částí. V první části je politika vykládána očima nejrůznějších disciplín – od politologie přes filosofii, psychologii, antropologii, právo, geografii a ekonomii až po historii. Obsahem druhé části jsou úvody do vybraných subdisciplín politické vědy, jako je komparativní politologie, teorie mezinárodních vztahů a správní věda. Ve třetí části jsou zpracovány úvody do kvantitativních a kvalitativních metod v politické vědě, včetně tzv. kvalitativní srovnávací analýzy. Čtvrtá část pak pojednává o některých velkých tématech politiky, jako jsou stranické a volební systémy, národy a nacionalismus nebo demokracie a nedemokratické režimy.
Učebnice tvoří vnitřně propojený celek, i když se názory, pojetí nebo hodnocení autorů jednotlivých kapitol od sebe mohou poněkud lišit.
– Kdy vznikla politická věda?
– Jaké další disciplíny se zabývají politikou?
– Jaký je vztah mezi politickou vědou a politickou sociologií?
– Proč se v češtině více ujal výraz „politologie“ než „politická věda“?
– Co je politika? Jaký je vztah mezi politikou a mocí?
– Je řadový občan v politice kompetentní?
– Jak nám analýza stranického systému pomáhá pochopit moderní politické režimy?
– Co je předmětem komparativní politologie? Jaké metody používá?
– V čem spočívá rozdíl mezi komparativní politologií a teorií mezinárodních vztahů?
– Čím se vyznačuje dobrá veřejná správa?
Rozsáhlý autorský tým pod vedením Miroslava Nováka tvoří čeští odborníci nejrůznějších generací z mnoha akademických pracovišť.“

svkpoB 107216

 

 

_______________________________________________________________________


Chýba Vám v našej knižnici knižný či časopisecký titul? Podajte návrh na jeho doplnenie.

Štátna vedecká knižnica pre Vás zakúpila nové elektronické knihy vydavateľstva Cambridge University Press. Sú to knižné tituly z rôznych vedných odborov, ktoré boli vydané v r. 2012 a neskôr. Elektronické knihy sú zaradené v databáze aj s predmetovými heslami. Možno ich prezerať v indexe signatúr svkpoE 1 - svkpoE xxx. Prístup k týmto titulom je možný zo všetkých počítačov v knižnici.

Ďalšie informácie Vám poskytnú zamestnanci knižnice.
 

 posledná aktualizácia 17.9.2019

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 63% 63%
NIE 37% 37%
 
| |