Informácie o prístupnosti

Identifikácia správcu obsahu: Štátna vedecká knižnica v Prešove, Hlavná 99, 081 89 Prešov

Identifikácia technického prevádzkovateľa: Webmin s.r.o., Pečnianska 33, 851 01 Bratislava, www.webmin.sk

Informácie o kompetenciách a poskytovaných službách správcu obsahu:
Štátna vedecká knižnica v Prešove ako univerzálna vedecká knižnica je kultúrnou, informačnou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, vedeckovýskumnej, kultúrno-vzdelávacej a vydavateľskej činnosti, ktorá poskytuje univerzálne knižničné a knižnično-informačné služby v súlade so svojou zriaďovacou listinou.

Úradné hodiny správcu obsahu:
pondelok-piatok: 8.00 – 16.00

E-mailová adresa prevádzkovateľa webovej stránky slúžiaca pre komunikáciu s inými orgánmi verejnej správy a verejnosťou:
kniznica(@)svkpo.gov.sk  

E-mailová adresa webmastra webovej stránky:
webmaster(@)svkpo.gov.sk  

Webová stránka spĺňa pravidlá prístupnosti podľa zákona o IS verejnej správy.posledná aktualizácia 2.2.2017

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 58% 58%
NIE 42% 42%
 
| |