Galéria

Priestory pre verejnosť


Štátna vedecká knižnica v Prešove je univerzálna vedecká knižnica s viac ako 600 000 dokumentmi v knižničnom fonde. Sídlo má v centre mesta, ďalšia administratívna budova, v ktorej od roku 1996 sídli oddelenie knižnično-informačných služieb je na Námestí mládeže. Tu knižnica poskytuje absenčné výpožičné služby ako aj väčšinu prezenčných služieb. Hlavnou študovňou knižnice je všeobecná študovňa, ďalej sa tu nachádza študovňa viazaných periodík a čitáreň, ako aj najmladšia zo študovní v prevádzke knižnice - študovňa romistiky, ktorá je súčasťou Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry.

 

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 70% 70%
NIE 30% 30%
 
| |