FAQ - odpovede na frekventované otázky

 

REGISTRÁCIA

Čo potrebujem k registrácii za používateľa knižnice?
Na registráciu v knižnici potrebujete občiansky preukaz na overenie údajov, resp. cestovný doklad, ak nie ste štátnym príslušníkom SR, 4,- € na poplatok za bezkontaktnú čipovú kartu a 1 € na ročný registračný poplatok. V prípade, že ste vlastníkom študentského preukazu ISIC, príp. preukazu ITIC, nie je potrebný poplatok 4,- €, pretože knižnica tieto preukazy akceptuje.
Zároveň si musíte premyslieť a zadať heslo, ktoré je potrebné pri prihlasovaní sa na konto používateľa v online katalógu. Heslo musí byť minimálne 6-miestne a musí obsahovať malé a veľké písmená (bez diakritických znamienok) a číslice. Nie je potrebné žiadne potvrdenie o návšteve školy.
Po vyplnení a podpísaní prihlášky a uhradení poplatku Vám knižnica vydá preukaz z vašou fotografiou, ktorú vyhotoví na mieste a od tejto chvíle ste používateľom ŠVK a môžete využívať poskytované služby.
Stratil som preukaz, čo mám robiť?
Pri strate alebo odcudzení preukazu používateľa je nevyhnuté stratu preukazu nahlásiť osobne, telefonicky alebo e-mailom. Vydanie duplicitného preukazu je možné iba osobne a za rovnakých podmienok ako vydanie prvého preukazu pri registrácii, teda predložiť občiansky preukaz. Pri odcudzení preukazu odporúčame pozrieť si ustanovenia knižničného poriadku.
 

ONLINE KATALÓG

Ako sa dostanem na stránku online katalógu z webovej stránky knižnice?
Do online katalógu ŠVK z webovej stránky sa dostanete klikom na ponuku online katalóg v pravom hornom menu. Otvorí sa podstránka, kde sú zverejnené základné informácie o spôsobe prihlasovania sa na svoje osobné konto používateľa. Priamy odkaz na online katalóg (OPAC) je potom v nadpise podstránky, odkiaľ sa dostanete na rozhranie elektronického katalógu, kde sa už môžete priamo prihlásiť.
Prečo sa nemôžem prihlásiť na svoje konto do online katalógu?
Pokiaľ ste registrovaný používateľ a nemôžete sa prihlásiť, znova skontrolujte svoje prihlasovacie meno a heslo, resp. skontrolujte nastavenie vo vlastnom počítači a pripojenie na internet. Ak sa ani napriek tomu nemôžete prihlásiť, je možné, že je chyba na serveri. Odporúčame pozrieť oznamy na stránke ŠVK, či nie je odstavený systém z dôvodu poruchy alebo údržby. Ak ani toto nie je problém, kontaktujte akéhokoľvek zamestnanca na oddelení knižnično-informačných služieb telefonicky alebo e-mailom.
Čo sa zadáva do okienka ID používateľa?
Do okienka ID používateľa vpíšte prefix 273C a za ním bez medzery číselné vyjadrenie čiarového kódu, ktorý sa nachádza na Vašom knižničnom pase alebo číslo ISIC karty. Následne do ďalšieho okienka Heslo zadáte Vami určené heslo a prihlásite sa na svoje konto.
Zabudol som svoje heslo, čo mám robiť?
Ak ste zabudli svoje heslo, je možné požiadať zamestnanca oddelenia knižnično-informačných služieb, o pridelenie dočasného hesla po overení vašej totožnosti. Po prvom prihlásení do online katalógu odporúčane toto dočasné heslo zmeniť.
Ako si môžem požičať knihy cez internet, teda ako si ich môžem objednať?
1. krok - prihlásenie sa na svoje konto používateľa
2. krok - cez odkaz Kľúčové slová vyhľadať požadovaný dokument
3. krok - pokračovať klikom na Vypožičať/Rezervovať
4. krok - pokračovať klikom na okno Žiadanka
5. krok - kliknúť na okienko OK
6. krok - po otvorení oznámenia Vaša žiadanka bola úspešne spracovaná kliknúť na OK
Záznamy, ktoré nemajú aktívne tlačidlo Žiadanka (neboli v tomto systéme ešte požičané a nemajú zosnímaný čiarový kód), je možné objednať telefonicky v čase otváracích hodín požičovne.
Ako si môžem knihy rezervovať cez internet?
Postup je v prvých štyroch krokoch rovnaký ako pri požičiavaní dokumentu. Rozdiel nastáva vtedy, ak exemplár, ktorý si chcete požičať Vy, je vypožičaný iným používateľom, pričom v zázname o exemplári si môžete zistiť dátum, dokedy je dokument požičaný.
 V takom prípade je možné v 5. kroku zadať dátum, dokedy je pre Vás požadovaný dokument aktuálny a ďalej pokračovať ako v prípade výpožičky.
Ako je možné predlžiť dobu výpožičky elektronickou formou cez internet?
1. krok - prihlásenie sa na svoje konto používateľa
2. krok - zaškrtnúť okno Zvoliť pre predĺženie celkom vpravo v stĺpci Akcie
3. krok - rolovať na koniec strany a kliknúť na okno Obnoviť
Systém Vám oznámi, že požičaný exemplár bol predlžený o ďalší mesiac. Takto je možné postupovať spolu 5-krát, čiže spolu môžete mať dokument vypožičaný 6 mesiacov. Po tomto čase je potrebné dokument vrátiť, resp. fyzicky ho priniesť a obnoviť výpožičku.
V prípade, že nad okienkom sa nachádza oznámenie Nepredĺžiteľný exemplár, nie je možné výpožičku predĺžiť a je potrebné dokument vrátiť, pretože je žiadaný iným používateľom. Je to viditeľné z vedľajšieho stĺpca Status, kde je viditeľné oznámenie Žiadané.
K čomu slúži košík v online katalógu?
Košík nie je určený na objednávanie literatúry. Slúži na uloženie záznamov o vyhľadanej literatúre. Záznamy o knihách, ktoré ste do neho uložili, si môžete odoslať e-mailom na svoju adresu alebo ich vytlačiť.
 


posledná aktualizácia 19.9.2012

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 58% 58%
NIE 42% 42%
 
| |