Elektronická žiadanka MVS

Upozorňujeme kolegov z knižníc, že pri objednávkach dokumentov prostredníctvom MVS (netýka sa kópií článkov) uprednostňujeme žiadanky cez OPAC systému Virtua. V príp. záujmu o tento spôsob objednávania si prístupové meno (ID-identifikačný kód) a heslo do online katalógu vyžiadajte od odborného zamestnanca zodpovedného za MVS.
 


vrátane predvoľby

Žiadame o výpožičku knihy

Žiadame o kópiu článku

Prehlásenie

Ostatné údaje

Do prázdneho políčka opíšte údaje z obrázku:posledná aktualizácia 26.5.2009