Edičné tituly

Edičná činnosť ŠVK vychádza jednak zo zamerania knižnice a z požiadaviek a potrieb používateľov. Je prezentáciou realizácie vedecko-výskumných úloh vyplývajúcich z rôznych oblastí spoločenského, historického a kultúrneho života. Knižnica je orientovaná na tieto špecifické oblasti:

  • regionálna bibliografia
  • rusínska a ukrajinská problematika na Slovensku
  • slavistika
  • vedecko-výskumná činnosť
  • spracovanie historických fondov.

Doteraz bolo vydaných vyše 400 publikácií, bibliografií a iných informačných a propagačných materiálov. Obsahovo sú zamerané na dejiny, kultúru, školstvo, literatúru, umenie ale aj na iné odbory. Dôležité miesto v edičnej činnosti zaberajú personálne bibliografie, ktoré prezentujú osobnosti z rôznych oblastí kultúrneho a spoločenského života.

Prehľad titulov z edičnej činnosti Bibliografického oddelenia za r. 1998 - 2010

2010

Historické rukopisy a neznáme rukopisné diela vo fondoch historických knižníc mesta Prešov I. (Venované životu a dielu Jozefa Šelepca). Zost. Marcela Domenová, Mária Ňachajová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2010. 148. ISBN 978-80-85734-86-7.

Naukovi zapysky : článková bibliografia č. 1. – 19. Zost. Mária Ňachajová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2010. 128 s. ISBN 978-80-85734-84-3.

Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku č. 1-10 (Bibliografický súpis článkov). Zost. Zuzana Džupinková. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2010. 192 s. ISBN 978-80-85734-87-4.

Kveta a Jozef Stražanovci : personálna bibliografia. Zost. Michal Socha. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2010. [2], 217. ISBN 978-80-85734-85-0.

2009

Imagines narrantes : knižná grafika 16. storočia v historických knižniciach Prešova. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 356 s. ISBN 978-80-85734-83-6.

Cyrilské rukopisy vo fonde Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 71 s. ISBN 978-80-85734-81-2.

Karol Horák : personálna bibliografia. Ed. Michal Socha. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 172 s. ISBN 978-80-85734-78-2.

Východoslovanské tlače do roku 1900 v historickom fonde Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Eds. Marcela Domenová – Mária Ňachajová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 232 s. ISBN 978-80-85734-80-5.

Zuzana Hanudeľová : personálna bibliografia. Zost. Zuzana Džupinková. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 157 s. ISBN 978-80-85734-79-9.

Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska I. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 253 s. ISBN 978-80-85734-77-5.

DOMENOVÁ, Marcela. Vergílius v historických knižniciach mesta Prešov. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 193 s. ISBN 978-80-85734-82-9.

2008

Ján Ihnát : výber z diela. Ed. Michal Socha. Prešov : ŠVK, 2008. 140 s. ISBN 978-80-85734-72-0.

Marketing : vývoj od klasického k novodobému. Eds. Peter Dorčák, Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2008. 115 s. ISBN 978-80-85734-76-8.

Osobnosti ruskej a ukrajinskej emigrácie na východnom Slovensku. Eds. Ľubica Babotová, Ľubica Harbuľová, Mária Ňachajová. Prešov : ŠVK, 2008. 197 s. ISBN 978-80-85734-74-4.

Personálny manažment. Eds. Mária Sýkorová, Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2008. 76 s. ISBN 978-80-85734-75-1.

Slovenské preklady spisovateľov Ukrajiny. Eds. Jozef Šelepec, Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2008. 51 s. ISBN 978-80-85734-73-7.

2007

Ivan Vanát : personálna bibliografia. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2007. 50 s. ISBN 978-80-85734-71-3.

Ján Ihnát : zabudnutý spisovateľ. Zost. Michal Socha. Prešov : ŠVK, 2007. 90 s. ISBN 978-80-85734-69-0.

Registre Nových obzorov : ročníky 11 – 20, 31 - 32. Zost. Michal Socha. Prešov : ŠVK, 2007. 218, [2] s. ISBN 978-80-85734-66-9.

Tlače 16. storočia vo fonde ŠVK Prešov. Zost. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK, 2007. 68. ISBN 978-80-85734-68-3.

Tlače ruskej, ukrajinskej a bieloruskej emigrácie vo fondoch ŠVK v Prešove. Zost. Mária Ňachajová, Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2007. 180 s. ISBN 978-80-85734-70-6.

Z minulosti a súčasnosti knižnej kultúry Prešova. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2007. 180 s. ISBN 978-80-85734-67-6.

2006

Anton Kret : personálna bibliografia. Zost. Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2006. 158 s. ISBN 80-85734-65-6.
Knižnica Mateja Beňa. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2006. 108 s. ISBN 80-85734-64-8.
Ruská a ukrajinská emigrácia na východnom Slovensku v rokoch 1919 – 1945. Eds. Ľubica Harbuľová, Mária Ňachajová, Ľubica Babotová. Prešov : ŠVK, 2006. 166, [1] s. ISBN 80-85734-63-X.

2005

Dušan Pončák : personálna bibliografia. Zost. Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2005. [2], 135, [33] s. ISBN 80-85734-55-9.

Fedor Lazorík 1913 – 1969 : personálna bibliografia. Zost. Zuzana Džupinková. Prešov : ŠVK, 2005. 167, [14] s. ISBN 80-85734-60-5.

Michal Roman : personálna bibliografia. Zost. Mária Ňachajová, Mária: Prešov : ŠVK. 2005. 163, [3] s. ISBN 80-85734-61-3.

Rezbár Pavol Šarišský : personálna bibliografia. Zos. Michal Socha. Prešov : ŠVK, 2005. 77 + [11] s. obr. príl. ISBN 80-85734-56-7.

Tlače 17. storočia : katalóg starých tlačí vo fondoch Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2005, 76 + [8] s. obr. Príl. ISBN 80-85734-59-1.

Trnavské tlače do roku 1918: katalóg starých tlačí z fondov Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Zost. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK, 2005. 117 + [12] s. obr. príl. ISBN 80-85734-58-3

2004

Ferdinand Uličný : personálna bibliografia. Zost. Michal Socha. Prešov : ŠVK, 2004. 119, [8] s. ISBN 80-85734-54-0.

2003

František Štraus : personálna bibliografia. Zost. Michal Socha. Prešov : ŠVK, 2003. 74 s. ISBN 80-85734-49-4.
Knižnica Gregora Tarkoviča. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2003. 111, [3] s. ISBN 80-85734-48-6.

Knižnice profesorov Evanjelického kolégia v Prešove. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2003. 46, [11] s. ISBN 80-85734-47-8.

Tlače 16. storočia v knižnici Evanjelického kolégia a v štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Zost. Kamil Lacko. Prešov : ŠVK, 2003. 315, [1] s. ISBN 80-85734-51-6.

2002

Bibliografia Bibliografií ŠVK Prešov. Zost. Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2002. 99, [1] s. ISBN 80-85734-46-X.

2001

Mikuláš Nevrlý : personálna bibliografia. Zost. Adela Faybíková. Prešov : ŠVK, 2001. 147, [4] s. ISBN 80-85734-42-7.

Pavol Szinyei - Merse (1845 - 1920) : personálna bibliografia. Zost. Zuzana Džupinková. Prešov : ŠVK, 2001. 30, [1] s. ISBN 80-85734-39-7.

Slavistika v časopise Bratislava. Zost. Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2001. 101, [4] s. ISBN 80-85734-35-4.

2000

Bibliografia slavistických bibliografií. Zost. Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2000. 43, [2] s. ISBN 80-85734-31-1.

Bibliografia Svojiny. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2000. 31, [4] s. ISBN 80-85734-33-8.

Bieloruská literatúra na Slovensku po r. 1945 : súpis statí a článkov. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2000. 66, [2] s. ISBN 80-85734-32-X.

Ján Zambor. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2000. 68, [1] s. ISBN 80-85734-37-0.

Prešov okres v tlači 1997 – 1998 : (Bibliografická dvojročenka). 1. časť. Zost. Zuzana Džupinková. Prešov : ŠVK, 2000. 407 s. ISBN 80-85734-34-6.

Prešov okres v tlači 1997 – 1998 : (Bibliografická dvojročenka). 2. časť. Zost. Zuzana Džupinková. Prešov : ŠVK, 2000, s. 408-691, [2]. ISBN 80-85734-34-6.

Slovo národa. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2000. 39, [2] s. ISBN 80-85734-36-2.

1999

Bieloruská literatúra na Slovensku po r.1945. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 1999. 27, [4] s. ISBN 80-85734-28-1.

Noviny a časopisy Prešovského kraja do roku 1945. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 1999. V, 78 s. ISBN 80-85734-27-3.

Rusíni a Ukrajinci na Slovensku 1997 : bibliografická ročenka. Zost. Mária Frišničová. Prešov : ŠVK, 1999. 509, [4] s. ISBN 80-85734-25-7.

1998

Slavistika na Filozofickej a Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. Zost. Jozef Šelepec, Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 1998. 96, [3] s. ISBN 80-85734-23-0.

 

 

Z našej ponuky....

 

2010

Kveta a Jozef Stražanovci : personálna bibliografia. Zost. Michal Socha. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2010. [2], 217. ISBN 978-80-85734-85-0.

Personálna bibliografia významných slovenských hereckých osobností – manželov Stražanovcov. Obsahuje 1064 bibliografických záznamov a pre lepšiu orientáciu v publikácii je doplnená o menný register. Bibliografia obsahuje zoznam hier (inscenácií) a postáv Kvety a Jozefa Stražanovcov – hraných v DJZ Prešov, filmografiu, biografické kalendárium, ukážky z ohlasov a recenzií kolegov a zaujímavú obrazovú prílohu, mapujúcu prierezovo ich roly v rokoch 1960 - 2008.

Cena: 7 €

Historické rukopisy a neznáme rukopisné diela vo fondoch historických knižníc mesta Prešov I. (Venované životu a dielu Jozefa Šelepca). Zost. Marcela Domenová, Mária Ňachajová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2010. 148. ISBN 978-80-85734-86-7.

 

Publikácia z oblasti dejín knižnej kultúry zameraná na prezentáciu výskumnej činnosti historických rukopisov, ktoré sa evidujú v knižniciach mesta Prešov. Jednotlivé štúdie predstavujú výber z tvorby slavistu, vysokoškolského pedagóga a retrospektívneho bibliografa PhDr. Jozefa Šelepca. Titul je doplnený o výberovú personálnu bibliografiu J. Šelepca.

Cena: 6 €

 

Naukovi zapysky : článková bibliografia č. 1. – 19. Zost. Mária Ňachajová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2010. 128 s. ISBN 978-80-85734-84-3.

 

Článková retrospektívna bibliografia vedeckého periodika Naukovi zapysky (pôvodne Zapysky Naukovoho tovarystva - Zápisky vedeckej spoločnosti), ktoré vychádzalo v ukrajinskom jazyku v r. 1972 – 1994, vydávané Ukrajinskou vedeckou spoločnosťou. Nepravé periodikum vydával Kultúrny zväz ukrajinských pracujúcich v ČSSR (od r. 1990 Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky) v Prešove. Z obsahového hľadiska sa Naukovi zapisky venovali problematike jazykovedy, kulturológie, literárnym dejinám a etnografii. Publikácia obsahuje 246 záznamov z čísel 1. – 19, je doplnená o dve štúdie, obrazovú prílohu a registre (menný, predmetový a zemepisný).

Cena: 5 €

 

Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku č. 1-10 (Bibliografický súpis článkov). Zost. Zuzana Džupinková. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2010. 192 s. ISBN 978-80-85734-87-4.

Článková retrospektívna bibliografia titulu Vedecký Zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, resp. Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku. Obsahuje 431 bibliografických záznamov v 13 zväzkoch radených do 10 čísel z r. 1965 – 1982. Zborník predstavoval po odbornej stránke veľmi kvalitnú tlačovinu o dejinách hmotnej a duchovnej kultúry Rusínov a Ukrajincov na Slovensku. Publikovali sa v ňom štúdie domácich, ale aj zahraničných autorov, články z oblasti etnografie, jazykovedy, ale aj literárnej vedy, umenia, kultúry, folkloristiky a z archeológie. Okrem odborných štúdií boli v jednotlivých ročníkoch zaradené spomienky, dokumenty – materiály, kronika a jubileá, publikovali sa pramene, uverejňovali sa recenzie na najnovšie práce súvisiace s uvedenými menšinami. Publikácia je doplnená o obrazovú – fotografickú prílohu a registre (menný, zemepisný a predmetový).

Cena: 6 €

2009

Imagines narrantes : knižná grafika 16. storočia v historických knižniciach Prešova. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 356 s. ISBN 978-80-85734-83-6.


Publikácia z oblasti dejín knižnej kultúry určená odbornej i širokej verejnosti a záujemcom o svetové historické umenie, osobitne o výtvarnú a grafickú tvorbu. Reprodukuje, resp. sprístupňuje vybranú knižnú grafiku (drevorezy, mediryty, lept) evidovanú v tlačiach zo 16. storočia v troch historických knižniciach Prešova. Obrazový materiál bol rozdelený do 19 tematických celkov, ktoré dopĺňa úvodná štúdia. Témy predstavujú: Kniha a knižná grafika (resp. knihy a ich osudy); Osobnosti; Ľudské telo a medicína; Temperament a cnosti; Život a smrť; Sexualita a nahota; Život na vidieku; Vojna; Literatúra; Architektúra; Hudba obdobia renesancie; Botanika a alchýmia; Cestovanie a kartografia; Astrológia a astronómia; Nadprirodzené a mytologické bytosti (delí sa na 4 podkapitoly: Anjel a jeho zobrazenia; Diabol a jeho podoby; Monštrá a fantazijné bytosti; Antická mytológia ako renesančný model); Biblia (kde je predstavený Starý i Nový zákon); Cirkevný rok; Modlitba a desať Božích prikázaní a Krížová cesta.

 Cena: 40 €

Cyrilské rukopisy vo fonde Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 71 s. ISBN 978-80-85734-81-2.


Publikácia sa venuje analýze 9 zachovaných cyrilských rukopisov zo 17. – 19. storočia, ktoré sa evidujú v historickom fonde ŠVK Prešov. Pochádzajú z územia východného Slovenska, predstavujú teologickú a liturgickú spisbu. Okrem unikátneho prevedenia odzrkadľujú dobovú jazykovú a pravopisnú prax skriptorov a vtedajšiu knižnú ilustráciu.

 Cena: 2 €

Karol Horák : personálna bibliografia. Ed. Michal Socha. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 172 s. ISBN 978-80-85734-78-2.


Personálna bibliografia vysokoškolského pedagóga, teatrológa, dramatika, prozaika a literárneho vedca Prof. PhDr. Karola Horáka, CSc. (1943 –). Personálna bibliografia z obsahového hľadiska pozostáva z editorských textov, štúdií, memoárov, bibliograficko-popisnej časti (1024 záznamov), biografického kalendária, fotografických i obrazových príloh a registrov.

 Cena: 8 €

 

Východoslovanské tlače do roku 1900 v historickom fonde Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Eds. Marcela Domenová – Mária Ňachajová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 232 s. ISBN 978-80-85734-80-5.


Nekonferenčný slavistický zborník s 5 štúdiami a bibliografickým súpisom (katalógom) 185 titulov k problematike historických ruských, ukrajinských a bieloruských tlačí evidovaných v historickom fonde ŠVK Prešov.

Cena: 7 €

Zuzana Hanudeľová : personálna bibliografia. Zost. Zuzana Džupinková. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 157 s. ISBN 978-80-85734-79-9.


Personálna bibliografia pedagogičky, dialektologičky a verejnej činiteľky Doc. Zuzany Hanudeľovej (1929 - ), ktorá sa zaoberá ukrajinskou problematikou na Slovensku. Z obsahového hľadiska titul pozostáva z editorských textov, štúdií, bibliograficko-popisnej časti – 464 záznamov, fotografickej prílohy a registrov.
 

Cena: 5 €


Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska I. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 253 s. ISBN 978-80-85734-77-5.


Nekonferenčný zborník venovaný dejinám knižnej kultúry. Obsahuje 20 príspevkov k dejinám historických, cirkevných, šľachtických a školských knižníc i spolkov; venuje sa problematike kníhkupectva, politike a regionálnym periodikám, emigrácii, výročným správam a ročenkám, kronikám, ale aj oblasti kodikológie a muzikológie.

Cena: 8 €

 

DOMENOVÁ, Marcela. Vergílius v historických knižniciach mesta Prešov. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 193 s. ISBN 978-80-85734-82-9.


Monografia so zameraním na dejiny knižnej kultúry, mapujúca vydania, komentáre, preklady i travestie prác Vergília v troch historických knižniciach Prešova (ŠVK Prešov, Diecézna knižnica, Kolegiálna knižnica). Publikácia obsahuje aj bibliografický súpis skúmaných 136 starých tlačí k danej problematike s vročením do r. 1918.

 Vypredané

2008


Ján Ihnát : výber z diela. Ed. Michal Socha. Prešov : ŠVK, 2008. 140 s. ISBN 978-80-85734-72-0.

 

Publikácia predstavuje prvýkrát doteraz nepublikovaný výber tvorby regionálneho spisovateľa, básnika, prozaika, dramatika, literárneho kritika, kultúrneho pracovníka a bohoslovca Jána Ihnáta (1918 - 1941, Hanušovce nad Topľou). Obsahuje prózu (11 poviedok) a drámu (2 divadelné hry), ktoré sa zachovali v jeho rukopisnej pozostalosti.

Cena: 6 €


Marketing : vývoj od klasického k novodobému. Eds. Peter Dorčák, Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2008. 115 s. ISBN 978-80-85734-76-8.

Tematická publikácia obsahuje aj teoretické časti – vznik a historický vývoj marketingu, podstatu, vývoj, alternatívne metódy a techniky marketingu, nové trendy (guerrilla marketing, pay-per-click), návrhové časti, pravidlá, ktoré by mohli pomôcť firme pri realizácií marketingovej stratégie. Okrem faktografie poskytuje 229 bibliografických záznamov - prameňov a literatúry k problematike marketingu.

Vypredané


Osobnosti ruskej a ukrajinskej emigrácie na východnom Slovensku. Eds. Ľubica Babotová, Ľubica Harbuľová, Mária Ňachajová. Prešov : ŠVK, 2008. 197 s. ISBN 978-80-85734-74-4.

Publikácia predstavuje zborník z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie „Osobnosti ruskej a ukrajinskej emigrácie na východnom Slovensku.“ (2007). Vznikol v spolupráci ŠVK Prešov a Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. V 21 odborných príspevkoch sa venuje mapovaniu života, osudov a priblíženiu aktivít známych i doposiaľ menej známych predstaviteľov exulantov z radov emigrantskej komunity usadenej v medzivojnovom Československu. Zborník popri referátoch obsahuje aj spomienky na stretnutia s poprednými predstaviteľmi emigrácie alebo výpovede ich príbuzných či známych.

Cena: 4 €


Personálny manažment. Eds. Mária Sýkorová, Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2008. 76 s. ISBN 978-80-85734-75-1.

Cieľom publikácie je poskytnúť základný prehľad o funkciách a aktivitách personálneho manažmentu a jeho využitia pre firemný prínos, predovšetkým pre malé, prípadne stredné podniky. Publikácia popri faktografii poskytuje aj 201 prameňov - bibliografických záznamov literatúry v tlačenej a elektronickej podobe z r. 1992 -2008 k danej problematike.

Vypredané


Slovenské preklady spisovateľov Ukrajiny. Eds. Jozef Šelepec, Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2008. 51 s. ISBN 978-80-85734-73-7.

Tematicky súpis obsahuje 264 bibliografických záznamov – prekladov prác ukrajinských básnikov a spisovateľov pôsobiacich vo východnej Haliči a na Bukovine v 19. a 20. storočí, najmä práce básnika, spisovateľa, vedca a kritika Ivana Franka, tvorbu spisovateľky a feministky Oľhy Kobyľanskej – autorky moderných poviedok, noviel a románov, ale aj práce spisovateľa, poslanca, expresionistu Vasyľa Stefanyka. Bibliografia popri prekladoch ich diel obsahuje aj ohlasy na ich diela, ktoré sa uverejnili v slovenskej odbornej tlači.

 Cena: 2 €

 

 

 

2007


Ivan Vanat : personálna bibliografia. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2007. 50 s. ISBN 978-80-85734-71-3.

Personálna bibliografia sa venuje životu a tvorbe pedagóga, historika Ivana Vanata (1930 -), ktorý sa vo svojich vedeckých i popularizačných prácach zaoberá výskumom ukrajinskej národnostnej menšiny na území severovýchodného Slovenska, jej historickým vývojom, sociálnymi, politickými i kultúrnymi otázkami v období 20. storočia. Bibliografia je vydaná v slovenskom a ukrajinskom jazyku a eviduje aj Vanatove práce z metodiky vyučovania dejepisu, recenzie jeho prác, ale aj ohlasy domácich a zahraničných historikov na jeho práce.

Cena: 4 €


Ján Ihnát : zabudnutý spisovateľ. Zost. Michal Socha. Prešov : ŠVK, 2007. 90 s. ISBN 978-80-85734-69-0.


Personálna bibliografia Jána Ihnáta - „slovenského Wolkra“, predstavuje tohto regionálneho autora a literárneho kritika ako zabudnutého spisovateľa, ktorému slovenská literárna historiografia nevenovala dostatočnú pozornosť. Popri biografickom kalendáriu, bohatej obrazovej prílohe, prehľade rukopisnej a publikovanej knižnej i časopiseckej literatúry ako i literatúry o ňom, poskytuje aj krátky výber Ihnátových básni a próz.

Cena: 2 €


Registre Nových obzorov : ročníky 11 – 20, 31 - 32. Zost. Michal Socha. Prešov : ŠVK, 2007. 218, [2] s. ISBN 978-80-85734-66-9.

Publikácia predstavuje orientačnú pomôcku pre prácu s publikovaným materiálom v regionálnom zborníku Nove obzory : spoločenskovedný zborník východného Slovenska a to v jeho vybraných zväzkoch 11 – 20, 31 – 32, ku ktorým neboli doteraz registre spracované. Bibliografia sa delí na päť častí. Obsahuje popis jednotlivých zväzkov a recenzií, tematický, vecný, miestny a menný register.

Cena: 3 €


Tlače 16. storočia vo fonde ŠVK Prešov. Zost. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK, 2007. 68. ISBN 978-80-85734-68-3.

Publikácia predstavuje výstup z čiastkovej úlohy mapovania tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska. Okrem štúdie, obrazovej prílohy mapujúcej knižnú grafiku v spracovanom materiáli, obsahuje bibliograficko-popisnú časť v podobe katalógu 18 starých tlačí datovaných do 16. storočia evidovaných v historickom fonde ŠVK Prešov.

Cena: 2 €


Tlače ruskej, ukrajinskej a bieloruskej emigrácie vo fondoch ŠVK v Prešove. Zost. Mária Ňachajová, Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2007. 180 s. ISBN 978-80-85734-70-6.

ŠVK v Prešove uchováva a sprístupňuje vo svojom fonde jednu z najväčších zbierok kníh a periodík ruskej, ukrajinskej a bieloruskej emigrácie na území Slovenska. Systematické a odborné spracovanie tlačí danej problematiky prezentuje katalóg, ktorý obsahuje 898 bibliografických záznamov titulov vydaných počas prvej svetovej vojny až do rokov 1948/1949, kedy sa v dôsledku politických zmien ruské, ukrajinské a bieloruské spolky, kultúrne a vedecké organizácie v ČSR likvidovali, resp. strácali opodstatnenie pre svoju činnosť.

Cena: 3 €


Z minulosti a súčasnosti knižnej kultúry Prešova. Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK, 2007. 180 s. ISBN 978-80-85734-67-6.

Publikácia predstavuje zborník, ktorý je výstupom z odborného seminára zorganizovaného ŠVK Prešov pod názvom „Historické tlače a periodiká prešovskej proveniencie, prešovských typografov a vydavateľov 17. – 21. storočia.“ Zborník prináša odborné štúdie bibliografov, historikov, knihovníkov i archivárov z oblasti retrospektívnej bibliografie z výskumu dejín knižnej kultúry, prešovských kníhtlačiarov a vydavateľov či regionálnych periodík. Okrem príspevkov obsahuje recenzie, správy z konferencií a informácie o aktivitách ŠVK Prešov.

 Vypredané

 

 posledná aktualizácia 18.11.2014