Dokumenty ŠVK

Na tejto podstránke nájdete najdôležitejšie dokumenty knižnice, ktoré sú základom jej fungovania. Ide o:

  • zriaďovaciu listinu Štátnej vedeckej knižnice v Prešove vydanú Ministerstvom kultúry SR ako jej zriaďovateľom. Je to základný dokument, ktorého obsahom je nielen názov a sídlo knižnice, dátum jej zriadenia a priradené identifikačné číslo, ale najmä poslanie a predmet činnosti, ktorú je oprávnená a zároveň povinná vykonávať
  • organizačný poriadok Štátnej vedeckej knižnice v Prešove charakterizujúci organizáciu práce v knižnici
  • knižničný poriadok Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, ktorý je základným dokumentom vo vzťahu k používateľovi
  • výročné správy Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, ktoré v pravidelných intervaloch prezentujú prácu knižnice za posledný rok 


posledná aktualizácia 13.7.2015