Zoznam multimediálnych CD z knižničného fondu

 • Ahoj, Európa! : sprievodca mladých Európou a Európskou úniou 2000
 • Aktuálne vzorové zmluvy pre obchodný styk
 • Amatérské radio 1987 – 2002
 • Angličtina v pohode 1 2004
 • Atlas krajiny Slovenskej republiky 2002
 • Auto kontakt 1998/9 1998
 • Baťa – vzdělávací CD-ROM o Tomášovi Baťovi 2004
 • Bibliografia článkov časopisu Múzeum 1986-2000
 • Bibliografia k dejinám Slovenska (Literatúra vydaná do roku 1965) 1997
 • Bibliograficko-informačný sprievodca po výrokoch o knihách. – Podduklianska knižnica Svidník 2004
 • Cenník na výpočet ponukových cien architektonických a inžinierskych služieb 2002
 • Česká národní bibliografie
 • Dejiny hudby. Dl.1.: Európsky stredovek 2003
 • Digital evidence computer crime 2000
 • EBSCo Academic Periodicals Collection 1990-2003
 • EBSCO Biomedical reference collection : backfile Y. Jan. 1990-2003
 • EBSCO Business periodicals collection. 1998-2003
 • EBSCO Comprehensive medline fulltext. 1960 -2001
 • EBSCO MAS FullTEXT 1984- 2002
 • Encarta 2004 : 1.-3 Encyclopedia de Luxe 2004
 • Encyklopédia ľudovej kultúry 1995
 • Enviroment Friendly Agriculture 2001
 • Evropané 1996
 • Expo Science Europe 2002
 • Fyzikálna terminológia 2003
 • Global explorer. 1993
 • Heuréka 2002
 • HW CD & Sdělovací technika 2002-2003, 2004
 • Infoma 2001-2002 2002
 • Informácie na dlani 2004 Albertina Bratislava, Praha.
 • Informácie o štúdiu – Akademický rok 2004-2005 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčine 2004
 • Information Finder Word Book 1994
 • Information USA : 1999
 • Information USA 2002
 • Interaktívní kardiochirurgie 2003
 • Katalóg firiem 2003 Slovensko 2003
 • Kompass (obchodné spoločnosti) 2003
 • Kontakt. Obchodný adresár firiem SR 1998-1999 1999
 • Mesto Martin 2002
 • Národná banka Slovenska 2001
 • Obce Prešovského kraja 2002 (Štatistický úrad, krajská správa v Prešove) 2002
 • Odrody a ochrana poľnohospodárskych plodín 2003
 • Ortopédia 2 2000
 • Ottova encyklopedie obecných vědomostí 1997
 • Ovocinárstvo 2004
 • Pediatria 1998
 • Polichno - rodisko B.S. Timravy 2002
 • Praha 2000 2000
 • Rituální zpěvy ostrova lidojedů 1997
 • Slovenská národná bibliografia: Články. Martin, Matica
 • Slovenská národná bibliografia: Knihy a Série B-J. Martin,
 • Spolok slovenských knihovníkov 1999-2002 2002
 • Strešné okná FAKRO 2002
 • Štatistická ročenka Slovenskej republiky 1997-2003
 • The Encyclopedia of world cultures 1991-1998
 • The Slovak Commercial Code (slovenský obchodný zákonník) 2002
 • The world book information finder 1994
 • Umenie počúvať hudbu.1997
 • Vinič hroznorodý 2001
 • Výtvarné umění. 1998
 • Vzory zmlúv a právnych podaní. Slovenské kódexy -1999
 • Who is who v Slovenskej republike 2003
 • Wilson H.W. Education full text +retrospective.
 • Zakázané ovocie (piesne) 1997
   


last update 6.5.2009