Written about us

V tejto rubrike by sme chceli sprístupniť príspevky a vystúpenia našich zamestnancov na odborných podujatiach aj tým knihovníkom, ktorí sa na nich nemohli zúčastniť ako aj našim používateľom a všetkým, ktorým knihy a knižnice nie sú ľahostajné.

KIS3G Virtua v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove - seminár k projektu KIS3G na Slovensku, Martin, 20.3.2007, Anna Vaľková

Miesto Darovaných dokumentov v ŠVK v Prešove - In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, roč. 15, 2007, č. 1, s. 5-7.last update 30.10.2009