Special services

Informačná kancelária Rady Európy
Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave prišla v roku 1999 s myšlienkou vytvorenia informačných miest v niekoľkých knižniciach na Slovensku, ktoré budú prístupné všetkým občanom a ktoré budú zdôrazňovať potrebu a význam šírenia informácií o poslaní a činnosti Rady Európy v mimobratislavských regiónoch. ŠVK prijala ponuku jej riaditeľa Ing. Viliama Figuscha na zriadenie Informačného miesta Rady Európy v knižnici. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo počas 3. ročníka Týždňa slovenských knižníc v roku 2001.

Obsahom práce IMRE je poskytovanie všeobecných informačných materiálov o činnosti Rady Európy prostredníctvom prístupu do databázy Informačnej kancelárie, letákov, brožúr, publikácií a periodík vydávaných Radou Európy a Informačnej kancelárie.


Contact


address: Hlavná 99, 081 89 Prešov
Mgr. Mária Frišničová
tel.: 051/2451127
 

Úrad priemyselného vlastníctva
V roku 2002 Úrad priemyselného vlastníctva na informačnom stretnutí so zástupcami krajských miest informoval o zámere spolupráce medzi Úradom a knižnicami v oblasti poskytovania informácií a zvyšovania povedomia verejnosti v oblasti priemyselno-právnej ochrany. Prvé stretnutie následné individuálne rokovania vyústili do zriadenia Kontaktného informačného miesta Úradu priemyselného vlastníctva SR, ktoré bolo slávnostne sprístupnené prešovskej verejnosti 17.6.2003.

KIM ÚPV je súčasťou informačno-vedeckého centra pre podnikateľov a zabezpečuje okruh týchto činností:

  • poskytovanie základných informácií o jednotlivých predmetoch priemyselno-právnej ochrany
  • poskytovanie základných informácií o možnosti vzdelávania v uvedenej oblasti
  • poskytovanie základných informačných zdrojov
  • pripojenie k databázam Úradu a k zahraničným databázam
  • sprostredkovanie kontaktu na Úrad
  • sprostredkovanie možnosti objednania publikácií a ostatných produktov a služieb Úradu
  • sprístupňovanie informačných materiálov o Úrade
  • sprístupnenie informačného panelu so základnými informáciami o Úrade

Contact


address: Hlavná 99, 081 89 Prešov
Mgr. Mária Frišničová
tel.: 051/2451127
e-mail: ivc(@)svkpo.gov.sk
opening hours:
Monday 12.30-16.00
Tuesday-Friday 8.30-12.00 a 12.30-16.00
 last update 20.10.2014