Search services

 

For users Services Search
Každý používateľ knižnice, ktorý má záujem o vypracovanie rešerše, musí zadať tému a okrem nej musí stanoviť aký druh rešerše žiada, stanovuje jednotlivé vymedzenia ako časové, jazykové, vecné alebo zdrojové.

 

Obsah, rozsah i spôsob spracovania rešerše sa prispôsobujú objednávateľovi rešerše a charakteru témy na základe formulára. Pri zadávaní rešerše je veľmi dôležitý časový úsek, v ktorom sa má rešerš spracovať. Požiadať o vypracovanie rešerše je možné osobne v šudovniach na Hlavnej ul. alebo cez internet po vyplnení formulára Objednávka rešerše. Ide o platenú službu v zmysle cenníka knižnično-informačných služieb.

V prípade, že si chcete vypracovať rešerš sami, ponúkame jednoduchý návod na jej spracovanie a tiež návod na vyhľadávanie v online kataógoch slovenských knižníc a katalógu Národnej knižnice Praha.

Návod na vypracovanie rešerše
Návod na vyhľadávanie v online katalógoch portálu Slovenská knižnica a Národnej knižnice Praha


Contact


Address: Hlavná 99, tel.: 051/245 11 27 e-mail: ivc(@)svkpo.gov.sk

 last update 20.10.2014