(povinný údaj iba v prípade požiadavky na zaslanie poštou)

(vypĺňajte s medzimestskou predvoľbou)

(povinný údaj iba v prípade požiadavky na zaslanie e-mailom)

(bližšie obsahové vymedzenie témy pomôže vylúčiť nerelevantné záznamy)(napr.: do roku 1980, 1990-2009, knihy za roky 1999-2009, časopisy za roky 2005-2008 a pod.)
Jazykové vymedzenie informačných prameňov: *
Typy dokumentov: *
Len pre registrovaných používateľov v ŠVK Prešov:
Vyhlásenie:
In the empty field write the text string from image below: