Dátum v tvare DD.MM.RRRR
Úplné meno žiadateľa (fyz. osoba) alebo názov org. (práv. osoba)In the empty field write the text string from image below: