Reprographic services

Knižnica poskytuje registrovaným používateľom aj reprografické služby z dokumentov, ktoré má vo svojom knižničnom fonde, ale aj z dokumentov požičaných v rámci MVS a MMVS, kopírovanie z fondov príručnej knižnice.

Kopírovanie však nie je možné z dokumentov, ktoré sú súčasťou historického fondu ŠVK v Prešove alebo fondu Kolegiálnej knižnice Evanjelickej cirkvi a. v. Z uvedených dokumentov povoľuje fotografovanie na vlastný digitálny fotoaparát používateľa z dôvodu ochrany historických tlačí v zmysle zákona č. 182/2000 o knižniciach. Reprografické práce poskytujeme v súlade s cenníkom a s ustanoveniami Autorského zákona.

Kontakt
adresa: ŠVK - Oddelenie knižnično-informačných služieb, Námestie mládeže 1, 081 89 Prešov
Ing. Bc. Lucia Týlešová
tel.: 051/2454 214
e-mail: kvk-po@po.psg.sk
otváracie hodiny:
pondelok: 12:00-19:30
utorok - štvrtok: 10:00-18:00

 

 last update 30.10.2009