Editorial titles

Edičná činnosť ŠVK vychádza jednak zo zamerania knižnice a z požiadaviek a potrieb používateľov. Je prezentáciou realizácie vedecko-výskumných úloh vyplývajúcich z rôznych oblastí spoločenského, historického a kultúrneho života. Knižnica je orientovaná na tieto špecifické oblasti:

  • regionálna bibliografia
  • rusínska a ukrajinská problematika na Slovensku
  • slavistika
  • vedecko-výskumná činnosť
  • spracovanie historických fondov.

Doteraz bolo vydaných okolo 400 publikácií, bibliografií a iných informačných a propagačných materiálov. Obsahovo sú zamerané na dejiny, kultúru, školstvo, literatúru, umenie ale aj na iné odbory. Dôležité miesto v edičnej činnosti zaberajú personálne bibliografie, ktoré prezentujú osobnosti z rôznych oblastí kultúrneho a spoločenského života.

Do roku 2000 boli vydávané bibliografické súpisy Prešov okres v tlači a Rusíni a Ukrajinci na Slovensku.

Zoznam bibliografií a publikácií vydaných v ŠVK za posledné roky:

2007
Domenová, Marcela : Z minulosti a súčasnosti knižnej kultúry Prešova. Prešov : ŠVK, 2007. 180 s.
Domenová, Marcela : Tlače 16. storočia vo fonde ŠVK Prešov. Prešov : ŠVK, 2007. 68 s.
Socha, Michal : Register Nových obzorov. Prešov : ŠVK, 2007. 218 s.

2006
Šelepec, Jozef : Knižnica Mateja Beňa. Prešov : ŠVK, 2006. 108 s.
Dorčáková, Mária : Anton Kret : personálna bibliografia. Prešov : ŠVK, 2006. 145 s.
Harbuľová, Ľ.- Ňachajová, M.- Babotová, Ľ. : Ruská a ukrajinská emigrácia na východnom Slovensku v rokoch 1919 – 1945. Prešov : ŠVK, 2006. 166 s.

2005
Domenová, Marcela. Trnavské tlače do roku 1918: Katalóg starých tlačí z fondov Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Prešov : ŠVK. 2005. 117 + [12] s.
Dorčáková, Mária. Dušan Pončák : Personálna bibliografia. Prešov : ŠVK. 2005. 93 s.
Džupinková, Zuzana. Fedor Lazorík 1913-1969: Personálna bibliografia. Prešov: ŠVK. 2005. 167 + [7] s.
Kakalejčíková, Emília. Zoznam časopisov a novín dochádzajúcich v roku 2005 do ŠVK v Prešove. Prešov : ŠVK, 2005. 99 s.
Ňachajová, Mária. Michal Roman: Personálna bibliografia. Prešov : ŠVK. 2005. 163 s.
Socha, Michal. Rezbár Pavol Šarišský: Personálna bibliografia. Prešov : ŠVK. 2005. 77 + [11] s.: obr. pril.
Šelepec, Jozef. Tlače 17. storočia: Katalóg starých tlačí vo fondoch Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Prešov : ŠVK. 2005. 76 + [8] s.

2004
Schmiedlová, Gabriela. Zoznam časopisov a novín dochádzajúcich v roku 2004 do ŠVK v Prešove. Prešov : ŠVK, 2004. 93 s.
Socha, Michal. Ferdinand Uličný : personálna bibliografia. Prešov : ŠVK, 2004. 119 s.

2003
Schmiedlová, Gabriela. Zoznam časopisov a novín dochádzajúcich v roku 2003 do ŠVK v Prešove. Prešov : ŠVK, 2003. 92 s.
Socha, Michal. František Štraus : personálna bibliografia. Prešov : ŠVK, 2003. 74 s.
Šelepec, Jozef. Knižnica Gregora Tarkoviča. Prešov : ŠVK, 2003. 111 s.
Šelepec, Jozef. Knižnice profesorov Evanjelického kolégia v Prešove. Prešov : ŠVK, 2003. 46 s.

2002
Dorčáková, Mária. Bibliografia bibliografií ŠVK Prešov. Prešov : ŠVK, 2002. 99 s.
Hudáková, Anna. Štátna vedecká knižnica Prešov 1952-2002. Prešov : ŠVK, 2002. 40 s.

2001
Dorčáková, Mária. Slavistika v časopise Bratislava. Prešov : ŠVK, 2001. 101 s.
Džupinková, Zuzana. Pavol Szinyei-Merse 1845-1920: (personálna bibliografia). Prešov : ŠVK, 2001. 30 s.
Faybíková, Adela. Mikuláš Nevrlý : personálna bibliografia. Prešov : ŠVK, 2001. 147 s.

2000
Dorčáková, Mária. Bibliografia slavistických bibliografií. Prešov : ŠVK, 2000. 43 s.
Džupinková, Zuzana. Prešov okres v tlači 1997-1998 : (bibliografická dvojročenka). 1.a 2. časť. Prešov : ŠVK, 2000. 691 s.
Rybarčáková, Milena. Zoznam časopisov a novín dochádzajúcich v roku 2000 do ŠVK v Prešove. Prešov : ŠVK, 2000. 77 s.
Šelepec, Jozef. Bibliografia Svojiny. Prešov : ŠVK, 2000. 31 s
Šelepec, Jozef. Bieloruská literatúra na Slovensku po r. 1945 : súpis statí a článkov. Prešov : ŠVK, 2000. 66 s.
Šelepec, Jozef. Ján Zambor. Prešov : ŠVK, 2000. 68 s.
Šelepec, Jozef. Slovo naroda. Prešov : ŠVK, 2000. 39 s.
 last update 30.10.2009