The State Scientific Library in Prešov, Hlavná 99, 081 89 Prešov
Secretariat
- tel.: +421 51 245 11 01     e-mail: kniznica(@)svkpo.gov.sk
Director
- tel.: +421 51 245 11 02     e-mail: riaditelka(@)svkpo.gov.sk
 
  street floor +421 51 @svkpo.gov.sk
study halls and services
circulation – check out, prolongation, check in Námestie mládeže 1
ground floor
 2454 213  pozicovna
consultants – registration of users,  information Námestie mládeže 1
ground floor
 2454 217  konzultant
reading room - reference loans, copying  services Námestie mládeže 1 1st floor  2454 214  citaren
information-science centre Hlavná 99 ground floor in the yard  2451 127  ivc
interlibrary loans Námestie mládeže 1

ground floor

 2454 211  mvs
study hall of Slavic studies Hlavná 99 2nd floor in the yard  2451 115  slovanka
study hall of Romani studies Námestie mládeže 4 ground floor  2454 444  romistika
study hall of historical prints Hlavná 99 2nd floor in the yard  2451 115  sst

study hall of bound periodicals

Námestie mládeže 1 1st floor  2454 214  citaren
general study hall  Námestie mládeže 1 1st floor  2454 214  citaren
departments and library activities
department of historical library holdings - historical  library holding, sale of issued documents
Hlavná 99 2nd floor in the yard  2454 118  ohkf
documentation-information centre of the Roma  culture Námestie mládeže 4  ground floor in the yard  2454 400  dicrk
acquisition and processing department 
- purchase  of books, exchange, presents,     legal  deposit copies
Hlavná 99 1st floor  2451 104  oasf
department of economy and operation Hlavná 99 ground floor in the yard  2451 109  oep
department of information technologies Hlavná 99 1st floor  2451 105  oit
department of library-information services
- searches, ILL, registration of users
Námestie mládeže 1 ground floor  2454 212  okis
preservation department Hlavná 99 ground floor in the yard  2451 125   oof

 


List of names, telephone numbers and e-mails
 
Name Departments telephone +421 @svkpo.gov.sk
 Bischof Lenka, Mgr., PhD.  OHKF  51 2451 116  ohkf3
 Bory František, PhDr.  OKIS  51 2454 211  mvs
 Brugerová Karin, Bc.  OKIS  51 2454 210  konzultant
 Cina Tomáš  OIT  51 2454 410  technik
 Čabalová Eva, Ing.  OKIS  51 2454 213  pozicovna
 Čonka Roman, Mgr.  DICRK  51 2454 403, 908 983 459  dicrk3
 Domenová Marcela, Mgr., PhD.  OHKF  51 2451 118, 917 442 760  ohkf
 Dušák Marek  OOF 51 2451 300  skladnici
 Džupinková Zuzana, Bc.  OASF  51 2451 119  ukru_bgo
 Ferková Valéria, PhDr.  OKIS  51 2454 212, 918 760 591  okis
 Frišničová Mária, Mgr.  OKIS  51 2451 127  ivc
 Gáborová Kroková Jana, Mgr.  DICRK  51 2454 402, 908 779 324  dicrk2
 Gačová Zuzana, PaedDr.  OASF  51 2451 103  vecne
 Gállová Alena  OKIS  51 2451 213  pozicovna
 Godlová Erika  DICRK  51 2454 400  dicrk
 Hajníková Anna, Ing.  OEP  51 2451 109, 915 924 187  oep
 Halienová Mária, Mgr.  OIT  51 2451 105, 918 939 165  oit
 Hrabovecká Gabriela  OASF  51 2451 106  kat1
 Hrabovecký Rudolf, Ing.  OOF  51 2451 300  skladnici
 Kakalejčíková Emília, Ing.  OASF  51 2451 103  serialy
 Kovář Zdeněk, Bc.  DICRK 51 2454 444  dicrk4
 Kožárová Emília  OOF  51 2451 125  
 Kuchtová Dominika, Bc.  OKIS  51 2454 213  konzultant_sv
 Kundračíková Katarína, PhDr.  OKIS  51 2454 214  citaren
 Němcová Lucia, Mgr., PhD.  OHKF  51 2451 117  ohkf1
 Ondriová Janka  OPE  51 2451 101  kniznica
 Paľa František  OKIS  51 2454 211  pozicovna
 Paľuchová Zuzana, Mgr.  DICRK  51 2454 401  dicrk1
 Parimuchová Jana  OKIS  51 2454 213  pozicovna
 Rakoš Daniel  OOF  51 2451 300  skladnici
 Sloboda Vojtech, Ing.  OIT  51 2454 411  kameraman2
 Slovík Radoslav, Mgr.  ÚR  907 704 490  np
 Stajančová Mária  OASF  51 2451 106  fondy
 Šimková Monika, Mgr.  OKIS  51 2454 214  citaren
 Tabák Daniel  OOF  51 2451 300  skladnici
 Týlešová Lucia, Ing.  OASF  51 2451 106  kat2
 Vaľková Anna, Bc.  OASF  51 2451 104, 915 947 724  oasf
 Vašková Františka  OEP  51 2451 124  uctovnik
 Vašková Gabriela, Mgr.  OHKF  51 2451 117  ohkf2
 Vašková Jana, Mgr.      
 Velebír Jozef  OOF  51 2451 300  skladnici
 Velebírová Jana  OEP  51 2451 124  pam
 Vitališová Jana  OOF  51 2451 125  oof
 Závadská Zuzana, Mgr.  OIT  51 2454 412  digitalizacia
 Závadská Valéria, Mgr.  ÚR  51 2451 102, 905 562 651  riaditelka
 
Explanatory notes:
DICRK - dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry (documentation-information centre of the Roma culture)
OASF - oddelenie akvizície a spracovania fondov (acquisition and processing department)
OEP - oddelenie ekonomiky a prevádzky (department of economy and operation)
OHKF - oddelenie historických knižničných fondov (department of historical library holdings)
OIT - oddelenie informačných technológií (department of information technologies)
OKIS - oddelenie knižnično-informačných služieb (department of library-information services)
OOF - oddelenie ochrany fondov (preservation department)
ÚR - útvar riaditeľa (director's office)

 last update 6.4.2016