Book of the week

 

Let us draw your attention to new book titles, which were included to our library collection this week:

 

 

V prípade záujmu si tieto tituly žiadajte na oddelení knižnično-informačných služieb t.j. Prešov, Námestie mládeže 1.

 


Chýba Vám v našej knižnici knižný či časopisecký titul?
Podajte návrh na jeho doplnenie

 last update 20.10.2014